For syvende år på rad kåres Årets Lærebedrift. RørNorge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. Nå ønsker de tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift 2024. 

Nilsson Haras AS ble Årets Lærebedrift 2023.

Kriterier som må oppfylles
Vilje til å ta inn lærlinger og til å lære bort (antall lærlinger i forhold til antall faste ansatte i bedriften samt skjønnsmessig vurdering)
Faglig kvalitet (beståtte svenneprøver, bruk av ifag og plan for oppfølging av lærlinger)

Læremiljø/ivaretakelse av lærlinger (basert på lærlingeoppfatning av å være en del av bedriften og deltakelse i faglige og sosiale arrangementer i bedriften)
Roller bedriften tar på seg i opplæringssammenheng

Bedriftene må også være medlem av RørNorge og følges opp av et RørNorge-tilknyttet opplæringskontor. Les mer om kriteriene her.

Slik nominerer du din favoritt
Fyll inn dette nominasjonsskjemaet for å registrere din nominasjon (tar 1-3 min). Du kan også sende nominasjon med begrunnelse på mail til firmapost@rornorge.no.

Nominasjonsfrist er 14. april.

Kåringen skjer på RørNorges Generalforsamling på Kløfta, 6. juni 2024.