Automasjon i bygg er en del av fremtiden for bygg- og anleggsindustrien, automasjon i bygg er også en viktig for å oppnå bærekraftige og energieffektive samfunn. 

– Med kontinuerlig utvikling av ny teknologi, er det en økende anerkjennelse av viktigheten av automasjon i bygg for å optimalisere energiforbruk, forbedre innemiljøet, og redusere driftskostnader., sier universitetslektor Vidar Luth-Hansen

– OsloMets fire måneders nettbaserte videreutdanningsprogram i automasjon i bygg er designet for å møte disse utfordringene ved å utstyre deltakerne med nødvendig kunnskap og ferdigheter.

Videreutdanningen er en mulighet for fagfolk som ønsker å utvide sin kompetanse innen dette feltet, med en fleksibel nettbasert utdanning som er tilgjengelig for alle, uansett hvor de befinner seg. 

– For deg som er interessert i å være i forkant av teknologisk innovasjon og bærekraftig utvikling, representerer dette en verdifull investering i fremtiden. 

– Ikke bare vil du kunne bidra til viktige miljømessige mål, men du vil også posisjonere deg som kandidat i et marked som stadig søker etter kunnskapsrike og dyktige fagfolk.

Lær på dine egne premisser, med nettbasert utdanning for yrkesaktive
– Ved å kombinere det beste innen teknologi og pedagogisk forskning har vi utformet en nettbasert utdanningsmodell som plasserer studenten i sentrum, samtidig som den oppfyller samfunnets og næringslivets krav til kompetanse.

Her er en oppsummering av utdanningskonseptet:

  1. Ubegrenset fleksibilitet: Studer uavhengig av tid og sted. Perfekt for travle hverdager, jobbforpliktelser, familieansvar eller bosted i avsidesliggende områder.
  2. Individualisert læring: Tilpasset læringsmateriale, selvstyrt progresjon, og umiddelbare tilbakemeldinger sørger for at hver student får en unik og målrettet læringsopplevelse.
  3. Dybdeforståelse: Beveg deg fra grunnleggende kunnskap til avansert forståelse, til å analysere, teoretisere og anvende din kunnskap i ulike sammenhenger.
  4. Klare vurderingskriterier: Få en klar forståelse av hva som forventes av deg og hvordan du kan oppnå toppkarakterer.
  5. Studentaktiv læringsform: Engasjer deg i læreprosessen, vær en aktiv deltaker, og ta kontroll over din egen utvikling og læring.
  6. Veiledning og diskusjon: Lær fra både faglærere og medstudenter i en transparent digital arena.
  7. Kontinuerlig tilbakemelding: Motta verdifull og konstruktiv tilbakemelding gjennom hele læringsreisen, og bruk dette som grunnlag for kontinuerlig læring.
    – Med denne nettbaserte modellen vil du ikke bare tilegne deg kunnskap, men du vil også lære å anvende den, reflektere over den, og vokse både faglig og personlig. Velkommen til fremtidens læringsopplevelse!