Mustad Eiendom AS har inngått en rammeavtale med Dokumentert AS om FG kontroll og vedlikehold av alle sprinkleranlegg. Dette inkluderer også kurs og kompetanseheving i forhold til sprinkler og branntekniske installasjoner.

Mustad Eiendom er et familieeid selskap med et langsiktig og bærekraftig perspektiv på den lokale forvaltningen og utviklingen av området mellom Lilleaker og Lysaker. Mustad Eiendom har vært på Lilleaker i nesten 150 år – og har et tilsvarende langsiktig perspektiv også for fremtiden.

Mustad Eiendom har ønske om å transformere Lilleakerbyen til en levende og fremtidsrettet by som skal bli en ny destinasjon i Oslo.

Den nye byen skal bygges opp rundt områdets eksisterende kvaliteter og stedets historiske identitet. Det bratte og til dels dramatiske landskapet med Lysakerelva som hovedelement, samt de historiske bygningsmiljøene som forteller om områdets industrihistorie, løftes frem som sentrale identitetsskapende kvaliteter som den nye byen bygges rundt. Dette omfatter ca 580.000 m2.

Mustad Eiendom har i flere år hatt et samarbeid med Dokumentert om kontroll av sprinkleranlegget i kjøpesenteret CC Vest som er på ca 55.000 m2. CC vest har en årlig omsetning på ca. 2,5 milliarder og har ca. 4 millioner besøkende.

- Dette bidrar til at driftspersonell og rørleggere som skal lukke avvik kan jobbe effektivt samt at det kun må utføres arbeid på forhold som påvirker sprinkleranlegget sin funksjon. Dette er kostnadseffektivt for oss og derfor utvider dette til de øvrige byggene vi forvalter og som har sprinkleranlegg sier Teknisk Eiendomssjef Terje Wathne.

- Dette samarbeidet vil bidra til en kompetanseheving hos våre ansatte i forhold til sprinkler spesielt, men også andre branntekniske installasjoner. Opplæring skjer hos oss, men også i Dokumentert AS sine lokaler på Skøyen.

- Det å kunne få en kombinasjon av teoretisk og praktisk gjennomgang, samt se hvordan sprinkleranlegg fungerer, gjør det lettere for våre ansatte å ivareta dette i hverdagen. Det skjer stadige endringer i våre bygg og da er det bra at våre ansatte vet hva de skal passe på slik at sprinkleranlegget sin funksjon ikke påvirkes, men alltid er ivaretatt.

- Når vi på drift setter søkelys på økt kompetanse i forhold til sprinkler vil vi ta dette med oss inn i det arbeidet som skjer i Lilleakerbyen. Vi ønsker å bidra til at driftspersonell får de beste forutsetninger når de tar over drift av nye sprinkleranlegg. Sikre at det ikke er unødvendige avvik og mangler i det arbeidet som er utført eller den dokumentasjonen som er mottatt. Bidra til en økt bestillerkompetanse, sier Wathne.

- Vi er veldig stolte, ydmyke og takknemlige for denne avtalen sier Anders Sandmæl, daglig leder i Dokumentert AS.
- Mustad er en stor og viktig kunde for oss. Ikke bare med tanke på oppdrag og omsetning, men i forhold til de krav de stiller til oss. Hvordan vi skal bidra til å heve kompetansen og bidra til en kostnadseffektiv drift og forvaltning av sprinkleranlegg. Vi har et godt samarbeid med andre ledende eiendomsselskaper, driftsorganisasjoner, forsikring, brannvesen, brannrådgivere og andre med brannteknisk kompetanse. Derfor er det arbeidet vi utfører, den dokumentasjon vi leverer, i tillegg til en vanlig FG rapport, forankret og anerkjent i disse fagmiljøene.