Det splitter nye Munchmuseet må oppgraderes for flere titalls millioner. Kjølingen i bygget er ustabilt, og museet har varslet at klimasystemet kan bryte sammen dersom det blir for mange besøkende i museet samtidig.

Da bygget ble planlagt, ble det lagt opp til 500.000 besøkende i året. Nå forventes dobbelt så mange. Og 60 prosent av de besøkende vil trolig komme i sommermånedene. Det er derfor avgjørende at klimasystemene fungerer. Noe annet kan fort bli skadelig for kunsten. Det skriver Aftenposten. 

For å løse situasjonen midlertidig har Munchmuseet søkt om å få bygge fem kjøletårn på taket. Kjøletårnene ville fått en høyde på ca. 1,6 meter.

– Vi søkte om en midlertidig løsning for å styrke robustheten på klimaanlegget da vi har behov for en backup hvis noe skjer, sier kommunikasjonsdirektør Gitte Skilbred til Aftenposten.

Hun legger til at klimanlegget har fungert slik det skal, siden museet åpnet for tre måneder siden.

Bakgrunnen for søknaden var å sikre kjølingen i bygget midlertidig, frem til Munchmuseet kan koble seg på en planlagt sjøvannbasert kjølesentral i Bispevika.

Rådet for byarkitektur i Oslo har i sin anbefaling til Plan- og bygningsetaten (PBE)  som kom sist uke skrevet følgende:

«PBE har forstått museets behov for å installere ekstra kjølemuligheter ved bortfall av hovedløsningen for kjøling. Vi mener likevel at behovet både kan og må sikres innenfor rammene som er fastlagt i gjeldende reguleringsplan og på en måte som ivaretar byggets utforming. Når det ikke er tatt høyde for tørrkjølere i byggets utforming og planløsning på et tidligere tidspunkt, som en sikkerhet, har vi ved tidligere avslag for permanente tørrkjølere påpekt at dette innebærer at det må ses på ombygging av deler av øvre del av bygget for å sikre nødvendig kjølebehov. Det er ikke en god nok begrunnelse at det ikke er plass for tørrkjølere i de eksisterende tekniske romsoner. Ifølge godkjent plantegning består øverste etasje blant annet av bevertningsareal, møterom og VIP-rom. Vi har forståelse for at det ikke ønskes en ombygging av øvre etasje for en midlertidig løsning. Midlertidige tørrkjølere må da alternativt plasseres utenfor bygget, mens det utredes en permanent løsning for ekstra kjøling i Bispevika syd (felt B6b og B8a) som opplyst i søknaden», skriver plan og bygningsetaten i Oslo kommune.