Kommentar av adm. dir. Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Helt på toppen av Støre-regjeringens arbeidsliste står arbeidslivspolitikk. Det skal bli hele stillinger med norske lønns- og arbeidsbetingelser og vanskeligere å leie inn ekstra mannskap. De organiserte i fagforeningene skal ha mer å si på arbeidsplassen. For de fleste rørleggerbedrifter er Støres arbeidsliste ingen grunn til å miste nattesøvnen. Noe av oppryddingen er riktig bra og kommer de seriøse til gode. Og er det noe denne bransjen kan så er det å lære opp og ansette egne fagfolk. I over hundre år har rørleggermesteren tatt inn lærlinger.  Til enhver tid er det mellom 12- og 1300 lærlinger i RørNorges medlemsbedrifter og 90% av landets lærlinger følges opp av Rørentreprenøene Norges opplæringskontorer. Både opplæringskontorene og bedrifter gjør sitt ytterste for å hjelpe lærlingen til svennebrev. Det har bidratt til at rørfaget er et populært fag. Det skal ikke så mye til for å utdanne enda flere.  Tar halvparten av medlemsbedriftene våre inn en ekstra lærling er mye gjort. Bransjen har to utfordringer når det gjelder dette; en regjering som vil gjøre det litt vanskeligere å leie inn ekstra mannskap og et Europa som skriker etter fagfolk. Vi er med i en organisasjon på europeisk nivå som jobber for å påvirke rammebetingelser for rørbedrifter. På forrige møte var det en runde på hva som var de to største utforingene i de ulike landene. Problemene var identiske i hele Europa; mangel på fagfolk (og høyre materialpriser). I år var det flere som søkte om å begynne på rørleggerlinja, enn de som kom inn. Det er bra for fagets status at det er litt vanskelig å komme inn, selv om det alltid vil være plass til den som virkelig vil bli rørlegger. Det finnes et løp i bedriften dem og for dem som litt senere i livet skifter karriere og oppdager fagets mange spennende muligheter. Mange bedrifter liker å ta inn lærlinger rett fra vg1. Takket være rørbransjens gode tilbud om teoriopplæring, i kombinasjon med læretid, får mange bli rørlegger uten å gå på rørleggerlinje. Det mangler ikke på folk som vil bli rørleggere, men vi trenger litt flere praksisplasser i bedriftene. Er det nok rørleggere i landet, så blir det også lettere å låne av hverandre når toppene kommer.