Statsbygg har annonsert vinneren av konkurransen som omhandlet utvidelsen av Universitetet i Oslo. Livsvitenskapsbygget vil ha et areal på 66.000 m2 og vil omfatte forsknings og undervisningsbygg for biovitenskap, kjemi og farmasi.

Vinneren ble ”Team Vev” som består av MOE, Ratio Arkitekter, Erichsen & Horgen, IPRAS, Kristine Jensens Tegnestue med Høyer Finseth, Cubo og ALT Arkitekter som underrådgivere.

Ifølge Statsbygg er gruppen ”en klar vinner”. Løsningsforslaget får både ros for arkitekturen og for hvordan det har blitt tatt høyde for bygningenes fremtidige funksjoner, samt gruppens evne til å tenke tverrfaglig i prosjektet og organiseringen.

Ifølge MOEs direktør i Norge, Sune Wendelboe, er man hos MOE svært fornøyd med Statsbyggs berømmelse:
- Tverrfaglighet er en del av MOEs DNA, og vi er som virksomhet vant til å levere koordinert rådgivning innen fler ingeniørfag, noe som er mindre vanlig i Norge. Det har derfor vært en klar ambisjon fra vår side, å kunne tilby denne kompetansen til våre andre norske samarbeidspartnere. Når vi nettopp har nådd frem på et såpass stort og komplekst prosjekt bl.a. grunnet vår tverrfaglighet er det god grunn til å være fornøyd. MOE skal delta i prosjekteringen av både VVS, elektro og konstruksjon.

MOEs administrerende direktør Christian Listov-Saabye setter prosjektet i perspektiv:
- MOE etablerte seg i Norge for å gjøre det vi har hatt suksess med i Danmark – å levere kompetent og engasjert tverrfaglig rådgivning. At vi har fått nettopp denne sentrale rollen i tett samarbeid med andre dyktige norske ingeniør- og arkitektfirmaer på Livsvitenskapsbygget, viser et MOE som har utviklet seg til et sterkt, nordisk rådgivningskonsern.

Christian Listov-Saabye påpeker samtidig at MOE også vil kunne benytte seg av erfaring fra tidligere prosjekter i Danmark, som Nyt
teknisk fakultet til Syddansk Universitet, Pharma Science Center på Farmaceutisk Fakultet i København og Center for Sustainability ved DTU.

I følge Statsbygg er hovedformålet med Livsvitenskapsbygget å skape en ny, levende og aktiv arena for multi- og tverrfaglig undervisning.
Livsvitenskapsbygget vil derfor bli et samlingspunkt for ca. 940 ansatte og 1625 studenter.