- Dette er en gledelig utvikling. En nedgang i salget betyr at også klimagassutslippene fra oljefyring går ned, sier Johanne Sæther Houge, prosjektkoordinator for Oljefri i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet har i flere år jobbet for reduserte klimagassutslipp i byggsektoren blant annet gjennom å gjøre det lettere og tryggere å erstatte oljefyring med fornybare alternativer igjennom Oljefri prosjektet.

-Selv om både klimatiske forhold og høyere oljepris kan ha hatt innvirkning på omsetningen mener Houge at den overordnede trenden er tydelig: flere ønsker å redusere energiforbruket og klimagassutslippene i sine bygninger.

- Mens klimagassutslippene fra de fleste andre sektorer går opp, har denne utviklingen snudd i byggsektoren, forklarer Houge.

Ingen laubær å hvile på
Hun understreker likevel at man ikke kan være helt tilfreds ennå.

- Byggsektoren står fremdeles for store klimagassutslipp og en alt for stor andel av energiforbruket i Norge. Vi kan ikke gi oss før oljefyring er kuttet ut, og energiforbruket i norske bygninger er redusert med rundt 10 TWh i 2020, mener hun.

Stortingets varslet i fjor et forbud mot oljefyring innen 7 år. I praksis er det tusenvis av tiltak som skal gjennomføres av dyktige erfarne håndverkere i husholdninger, næringsbygg og kommune. Det haster med å komme i gang.

- Lurer man på hvilke alternativer som kan være aktuelle, og ønsker kontakt med kvalitetssikrede installatører kan Naturvernforbundets nettside oljefri.no være et nyttig sted å starte overgangen til fornybar oppvarming, forklarer Houge.

 


2013 © Statistisk sentralbyrå

Kilde: SSB http://www.ssb.no/emner/10/10/10/petroleumsalg/fig-2013-01-18-03.html
 
Faktaboks: forslag
- Oljefyring står for rundt 3 prosent av de samlede norske klimagassutslippene, og lekkasjer fra nedgravde oljetanker er en betydelig forurensingskilde. 
- Stortinget varslet i Klimaforliket et forbud mot oljefyring som grunnlast innen 2020. 
- Oljefri.no: informasjon om fornybar oppvarming, fjerning av oljetank og energisparing, og kvalitetssikrede tilbydere av disse løsningene i flere regioner.