http://www.forvaltningdriftogvedlikehold.no/article/20100111/NYHETER/100119999/1022&ExpNodes=1005

Enova har gående en landsomfattende kampanje hvor eiere av boliger bygget på 1960, 1970 og 1980- tallet stimuleres til både å etterisolere og skifte ut eldre vinduer.
– Vi registrerer at Riksantikvaren er opptatt av å beholde fasadeuttrykkene i eldre bygg, mens Enova har fokus på energieffektiviserende tiltak. Siden mer enn en tredel av alle norske boliger er bygget før 1960, ønsker Enova også å kunne gi gode råd om hvordan man best mulig kan spare energi i eldre bygninger, uten at det går på bekostning av kulturminneverdier. Analyser og studier foretatt av Sintef Byggforsk vil kunne gi oss nødvendig dokumentasjon og løsninger til energieffektiviserende forbedringer for vinduer i eldre bygg, det sier seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova.
Seksjonssjef Harald Ibenholt ved Konserveringsseksjonen ved Riksantikvarens kontor har hovedfokus på bygninger som er reist før 1960, men er også opptatt av nyere bygninger.

– Riksantikvaren forstår at Enovas mandat er å bidra til miljøvennlig energibruk, men mener at ensidig fokus på vindusutskifting er uheldig. Riksantikvaren mener at eldre vinduer lett kan oppgraderes til en akseptabel isolasjonsverdi, og sett i sammenheng med svært lang levetid og liten miljøpåvirkning ved produksjon er dette utvilsomt et miljøvennlig alternativ.

I stedet for å ha motstående interesser når det gjelder vern og energieffektivisering, vurderer vi nå å igangsette et prosjekt sammen med Enova, som kan gi eiere av eldre bygg et alternativ til utskifting av vinduer, sier Harald Ibenholt hos Riksantikvaren.

Kilder: Enova, fdv og Riksantikvaren.

Enova, Riksantikvaren og Sintef Byggforsk vil gi eiere av eldre bygninger bedre informasjon om energibesparing.
Redaksjonen FDV
fdv@skarland.no

Skriv ut Tips Del
Publisert 11.01.10 kl. 08:30, oppdatert 11.01.10 kl. 08:31
Riksantikvarens oppgave er å forvalte Kulturminneloven, hvis formålsparagraf blant annet legger vekt på kulturminnevern som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

Enova har som målsetning å bidra til en miljøvennlig energibruk og energiomlegging i Norge, og oppfordrer boligeiere til å skifte til lavenergivinduer for å redusere energibruken.

Siden Riksantikvaren har kunnskap om bygningsbevaring og eldre byggeteknologi, mens Enova arbeider med energibruk og moderne byggeteknologi, vil Enova og Riksantikvaren nå samarbeide for å finne gode løsninger for energisparing i eldre bygninger, og å spre informasjon om dette.

På bakgrunn av dette vurderer de å gi Sintef Byggforsk i oppdrag å dokumentere varmetap gjennom eldre vinduer og effekten av skånsomme metoder for å forbedre dem. Et slikt prosjekt kan også omfatte andre tekniske løsninger som er energiforbedrende tiltak i eldre bygninger.

Enova har gående en landsomfattende kampanje hvor eiere av boliger bygget på 1960, 1970 og 1980- tallet stimuleres til både å etterisolere og skifte ut eldre vinduer.

Vil bevare
– Vi registrerer at Riksantikvaren er opptatt av å beholde fasadeuttrykkene i eldre bygg, mens Enova har fokus på energieffektiviserende tiltak. Siden mer enn en tredel av alle norske boliger er bygget før 1960, ønsker Enova også å kunne gi gode råd om hvordan man best mulig kan spare energi i eldre bygninger, uten at det går på bekostning av kulturminneverdier. Analyser og studier foretatt av Sintef Byggforsk vil kunne gi oss nødvendig dokumentasjon og løsninger til energieffektiviserende forbedringer for vinduer i eldre bygg, det sier seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova.

Ensidig
Seksjonssjef Harald Ibenholt ved Konserveringsseksjonen ved Riksantikvarens kontor har hovedfokus på bygninger som er reist før 1960, men er også opptatt av nyere bygninger.

– Riksantikvaren forstår at Enovas mandat er å bidra til miljøvennlig energibruk, men mener at ensidig fokus på vindusutskifting er uheldig. Riksantikvaren mener at eldre vinduer lett kan oppgraderes til en akseptabel isolasjonsverdi, og sett i sammenheng med svært lang levetid og liten miljøpåvirkning ved produksjon er dette utvilsomt et miljøvennlig alternativ.

I stedet for å ha motstående interesser når det gjelder vern og energieffektivisering, vurderer vi nå å igangsette et prosjekt sammen med Enova, som kan gi eiere av eldre bygg et alternativ til utskifting av vinduer, sier Harald Ibenholt hos Riksantikvaren.

Forsker Heidi Arnesen i avdelingen for Byggematerialer og konstruksjoner ved Sintef Byggforsk skal utarbeide forslag til prosjektet.

– Hensikten er å se om vi kan finne gode nok varmetekniske løsninger som gjør at eiere av eldre bygg av spesiell karakter kan foreta energiforbedrende tiltak på de opprinnelige vinduene, i stedet for utskifting, sier forsker Heidi Arnesen ved Sintef Byggforsk.