Tilbakebetalingen, som er rett rundt hjørnet, gjelder for året 2021. Det er Rørentreprenørenes opplæringskontor for Oslo og omegn, som dekker områdene Oslo, Asker, Bærum og Follo – som er ansvarlig for tilbakebetalingene. 

- Det er ny rekord i tilbakebetaling til medlemsbedriftene. Jeg syns dette er en fin ordning. Bedriftene tar lærlingene på alvor, sier faglig leder hos opplæringskontoret for rørleggerfaget i Oslo og omegn, Helge Andersen, til vvsforum.no. 

Kroner 2000 per hode

Det er staten som finansierer lærlingene, og opplæringskontorene er en selvstendig enhet hvor de har ansvaret for å drifte sin egen «bedrift». I realiteten eier medlemsbedriftene opplæringskontorene.  

Overskuddet etter at all opplæringen er gjennomført, kommer da både medlemsbedrifter og lærlinger til gode. 

I Oslo og omegn får altså medlemsbedriftene tilbakebetalt cirka 2000 kroner i måneden for per lærling.
 
VVSforum har vært i kontakt med flere avdelinger hos Rørentreprenørene Norge. I Agder deler medlemsbedriftene rundt 2.8 mill. kroner for 2021 - mens i Rogaland er det ikke tatt stilling til hva de skal gjøre, da de ikke har gjennomført årsmøtet. 

Gir lærlingene verktøy og kurs

Ved Rørleggernes opplæringskontor Romerike får lærlingene verktøy, rørhåndbok, kurs mm. Denne ordningen har de hatt i over 10 år, forteller daglig leder Ragnhild Berg Mehus. 

- Samtlige lærlinger får en verktøykasse til en verdi av kr. 50.000. I tillegg dekker opplæringskontoret alt av undervisning og kurs. Dette mener vi er en svært god og lukrativ ordning, og det gjør noe med yrkesstoltheten til lærlingene når de har eget verktøy. Dette har de selv har ansvaret for. Og alle har samme utgangspunkt, forteller Mehus.

Merete Larsen hos ORIN (Nord-Norge) kan fortelle at de tidligere har tilbakeført noe av overskuddet til medlemsbedriftene, men at tilbakemeldingene fra bedriftene er at de ønsker at midlene skal gå direkte til opplæring av lærlingene, som i form av mer kurs. 

- I fjor hadde vi ikke noe overskudd å snakke om, sier hun til VVSforum.no