Multiconsult har nær 200 personer som arbeider innen fornybar energi. Av disse vil om lag 50 være tilknyttet satsningen i Midt-Norge.

- Med oppkjøpet av NTE Energiutvikling er det naturlig å definere Midt-Norge som vårt «center of excellence» innen vindkraft. Det fagmiljøet som skapes gjennom dette grepet er betydelig og vil bli lagt merke til både lokalt i Midt-Norge og nasjonalt. Miljøet er spesielt attraktivt fordi det inneholder en betydelig spisskompetanse og har lang driftserfaring innen vannkraft- og vindkraft., sier regiondirektør Kjell Kristiansen i Multiconsult.

Stor internasjonal satsning
Multiconsult har lang erfaring med prosjektering og rådgiving av store vannkraftanlegg rundt i verden. Selskapet ønsker å øke sin internasjonale omsetning og tilstedeværelse. Det nye miljøet i Midt får også en rolle i den internasjonale energisatsningen til Multiconsult.

- Vi er allerede godt i gang med integrasjonsaktiviteter og ser frem til å koordinere virksomheten med det øvrige energimiljøet i Multiconsult. Sammen med vårt energimiljø i Norge og Storbritannia ønsker vi å være en sterk bidragsyter til både den nasjonale og internasjonale energisatsningen til selskapet, sier Kristiansen.

Skal bygge videre
Ved å kombinere det regionale energimiljøet i Multiconsult med om lag 30 nye medarbeidere fra NTE Energiutvikling, er resultatet et miljø med solid kjernekompetanse innen både vind, vann, transmisjon og naturressurser.

- Vi har store forventninger til det nye energimiljøet i Midt-Norge. Med spisskompetanse, høy produksjonskapasitet og god styringskompetanse innen alle fornybarområdene, blir dette det desidert mest slagkraftige energimiljøet i Midt-Norge og vi ønsker å bygge videre på dette - både når det gjelder kompetanse og økte markedsandeler – både nasjonalt og internasjonalt, forteller Kristiansen