Det skriver selskapet i en pressemelding.

Nytt grensesnitt og mulighet for integrasjon med bl.a. KNX
- Med dette oppnår man mer presis tilpasning til den enkelte installasjonen, og mulighet for ytterligere påvirkning på energiforbruket. Isfri tar også for første gang steget inn i IoT-verdenen, og er klargjort for tilkobling til internett, slik at Isfri70 vil by på økt funksjonalitet og enda bedre brukeropplevelser i fremtiden. For enklere integrasjon mot eksempelvis KNX, er Isfri70 utstyrt med potensialfri inn- og utgang, uttaler Micro Matic.

To produkter har blitt til ett.
Isfri og søsterproduktet Nedbørsvakt er nå slått sammen til ett og samme produkt. Dette gir et bredere bruksområde og færre artikler å forholde seg til. Nedbørsvaktfunksjonaliteten innebærer at Isfri70 ved detektert nedbør sender signal til PLS slik at eksempelvis automatiske takluker lukkes, markiser heves eller at det aktiveres varme til risten på ventilasjonsanleggets luftinntak.

Energieffektiv og smart
- Isfri 70 benytter en unik algoritme som kombinerer temperatur- og fuktinformasjon fra føleren med analyse av nedbørshistorikk- og utvikling for å oppnå optimal energieffektivitet uten at det skal gå på bekostning av å holde bakkearealet fritt for snø og is. Erfaringsmessig kan Isfri være om lag 75% mer energieffektiv enn tradisjonelle termostatløsninger. Den unike føleren er ment for montasje på vegg, tak eller føler og gir en svært fleksibel installasjon som egner seg like godt til nybygg som til rehabilitering. Følerplasseringen eliminerer faren for skader fra snøplog eller tildekking slik tradisjonelle bakkefølere er utsatt for. Typiske bruksområder for Isfri70 er gågater, lasteramper, parkeringsplasser, inn/utkjøring til garasjeanlegg, fortau og trapper med mer, skriver Micro Matic i meldingen.