–Gi beskjed til byggherre hvis reglene for å hindre smitte ikke følges på arbeidsplassen. Muterte virus gjør smittevern viktigere enn noen gang. Det sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland og kompetansedirektør Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge. I går holdt byggenæringen pusten og var nær ved å bli stengt ned i Bergen. I stedet gjorde Bergen kommune BNLs smittevernsregler til forskrift. Veilederne i både prosjekt og servicemarkedet ble utarbeidet tidlig i mars og har bidratt til relativt lite smitte i vår næring, sier Tobiassen. Veilederne har blitt oppdatert kontinuerlig og her får du tilgang til siste versjoner. Smittevernbrosjyre serviceoppdrag; https://www.rornorge.no/siteassets/dokumenter/brosjyrer/smittevernbrosjyre-27.01.2021.pdf Sjekkliste serviceoppdrag; https://www.rornorge.no/siteassets/dokumenter/sjekklister-for-smittevern/6-853a-sikker-handverker-service-270121.pdf Bransjestandard – smittevern for byggeplass på norsk, engelsk og polsk https://www.bnl.no/artikler/2020/retningslinjer-smittevern/ Den siste uken er dette bildet snudd. Byggeplassene har den siste uken fått mye oppmerksomhet og flere har tatt til ord for å stenge ned aktiviteten. Strengt, men ikke stengt –Strenge smittevernstiltak gjør at det i dag er aktivitet på arbeidsplasser i Bergen. Slik er det i hele landet nå. Smittevern er viktigere enn noen gang når vi er på vei inn i siste koronafase. Det innebærer at hver arbeidstaker må passe på å følge rådene og gi beskjed hvis en ser at det glipper, sier Røiseland. BNLs veileder anbefaler at alle byggeplasser har en korona-ansvarlig. Der en har denne, er det naturlig å melde fra om avvik til vedkommende. I byggeplasser der korona-ansvarlig er på plass, sørg for å varsle til nærmeste ansvarlig i prosjektet. – I verste fall kan slapt smittevern føre til nedstengning av mange arbeidsplasser. Næringen har ingen margin, vi må alle bidra til at det ikke spres smitte for å holde aktivitet i gang og unngå at folk blir syke, sier Røiseland. Rørentreprenørene Norge har utarbeidet et digitalt, gratis smittevernskurs for alle medlemsbedrifter. VVS Eksperten og VVS Norge har også vært med på spleiselaget og gir gratis tilgang til medlemmene i respektive kjeder. –Kurset øker bevisstheten og gjør det lettere å jobbe på en trygg og smittefri måte, sier kompetansedirektør Oddgeir Tobiassen