Regelmessig vedlikehold sikrer topp ytelse

En av de viktigste fordelene med en serviceavtale er ivaretakelse av det regelmessige vedlikeholdet av dine rørtekniske anlegg. Rutinemessige inspeksjoner, service og kalibreringer utført av kvalifiserte teknikere kan bidra til å identifisere og løse mulige problemer før de eskalerer. Denne proaktive tilnærmingen sikrer at systemene dine fungerer optimalt, og reduserer risikoen for uventede sammenbrudd og kostbare reparasjoner.

Fra venstre: Øyvind Kleven, Michal Hulisz og Jan Åge Bråten hos FLOW Meisingset VVS.
Fra venstre: Øyvind Kleven, Michal Hulisz og Jan Åge Bråten hos FLOW Meisingset VVS.

Forbedret energieffektivitet

Godt vedlikeholdte varme- og kjølesystemer fungerer mer effektivt, noe som fører til lavere energiforbruk og reduserte strømutgifter. En serviceavtale inkluderer oppgaver som kontroll av væskekvalitet og rengjøring av filtre, kontroll og justering av temperaturer og trykk samt kontroll av systemkomponenter for slitasje og funksjon. Disse handlingene bidrar samlet til forbedret energieffektivitet, og gjør systemene dine både kostnadseffektive og miljøvennlige.

Joakim Arnesen, Salg- og Markedsansvarlig i FLOW Meisingseth VVS
Joakim Arnesen, Salg- og Markedsansvarlig i FLOW Meisingseth VVS

Forlenget levetid for utstyr

Akkurat som regelmessig vedlikehold holder en bil stabilt i gang, forlenger det også levetiden til varme- og kjølesystemer. Med en serviceavtale på plass, er det mer sannsynlig at du får maksimal levetid ut av komponentene i anlegget ditt. Dette beskytter ikke bare den første investeringen din, men sparer deg også for kostnader på sikt ved å forsinke behovet for dyre utbedringer.

-Vår erfaring er at regelmessig vedlikehold gir langt mer stabil drift med færre feil på komponenter og lite nedetid på anlegget. Videre gir det gode muligheter for å optimalisere energibruken gjennom målrettede oppgraderinger og utbedringer etter en kartlegging og tiltaksplan, forteller Salgs- og Markedsansvarlig Joakim Arnesen i FLOW Meisingset VVS.

Sikrer dokumentert overholdelse av lovkrav og eventuelle kommunale krav

For sprinkelanlegg er det strenge regler for periodisk kontroll, testing og ettersyn. Som eier av bygg er det viktig å sikre god dokumentasjon av disse forholdene. For drikkevannsanlegg er det også ett regelverk for å sikre god vannkvalitet gjennom å sikre anlegget mot tilbakestrømming av forurenset vann. Eiere av private vann- og avløpsanlegg må også ha dokumentert periodisk ettersyn og service av både renseanlegg for drikkevann og renseanlegg for spillvann.

-Noe av det første vi anbefaler våre kunder i dag er å ta en væskeprøve med vannkvalitetsanalyse fra energianlegget, forteller Joakim. Rapporten vil kunne peke på om det er nødvendig å iverksette tiltak for å utbedre dårlig vannkvalitet med lav energieffektivitet som en uheldig konsekvens. Etter utførte tiltak bør vannkvalitet overvåkes gjennom årlig service og kontroll, for å kunne justere verdiene. På samme måte som en blodprøve hos legen, kan en vannbehandlingskontroll fortelle oss om vannkvaliteten er innenfor de verdiene vi ønsker oss, og hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes. Dette er iht den nye nasjonale veilederen for vannbehandling som anbefaler årlig kontroll av vannkvaliteten i alle lukkede energianlegg.

Prioritert service og raskere reparasjoner

Ved feil og havari får innehavere av serviceavtaler prioritert service fra oss. Dette betyr raskere responstider og raskere reparasjoner. Rettidig vedlikehold og utskiftning av komponenter kan forhindre mindre feil i å eskalere til store problemer, minimere nedetid og sikre stabil drift året rundt.

Kostnadsbesparelser og forutsigbar budsjettering

En serviceavtale gir et forutsigbart og håndterbart budsjett for vedlikehold. I stedet for å håndtere uventede reparasjonskostnader, vil du ha en fast årlig kostnad, noe som gjør det enklere å budsjettere for drift av dine tekniske anlegg. Denne proaktive økonomiske tilnærmingen kan spare deg for kostnader på lang sikt ved å unngå nød-reparasjoner og kostbare utskiftninger.

Overholdelse av garantikrav

Mange tekniske anlegg kommer med produsentgarantier som krever regelmessig vedlikehold for å være gyldige. En serviceavtale sikrer at du oppfyller disse vedlikeholds kravene, og beskytter garantidekningen. Dette kan være avgjørende i tilfeller der reparasjoner eller utskiftninger er nødvendig i garanti-tiden.

Konklusjon

Å investere i en serviceavtale for dine varme- og kjølesystemer er en strategisk beslutning som lønner seg på mange ulike måter. Fra forbedret effektivitet og utvidet levetid for utstyr til kostnadsbesparelser og økt komfort, er fordelene med regelmessig vedlikehold ubestridelige. Stabil drift av tekniske anlegg har i seg selv en stor verdi.

-Vi tar gjerne en prat om dine eiendommer og hva vi kan bidra med innen optimalisering og kostnadseffektiv drift og vedlikehold av tekniske anlegg, avslutter Salgs- og Markedsansvarlig Joakim Arnesen i FLOW Meisingset VVS.