Etter tips om at Mæland Rør har valgt å forlate VVS Norge, har VVSforum fått bekreftet dette av styreleder Kjell Inge Mæland i selskapet.

Dere har valgt å gå ut av VVS Norge?
- Ja, vi har valgt å si opp avtalen med VVS Norge med virkning fra 15.02.2021.
Det har vært kjent en god stund at vi ikke har vært fornøyd med betingelsene og forutsetningene for vår avtale med kjeden. Derfor har vi valgt å melde oss ut, for å bli mer konkurransedyktige i markedet. Noe mer ønsker jeg ikke å si på nåværende tidspunkt.

VVSforum har tidligere skrevet om at Mæland Rør ikke har vært fornøyd med hvordan situasjonen og betingelsene i VVS Norge ble, etter at de ble en del av VVS Norge for over to år siden.

Kjell Inge Mæland fortalte den gangen at han var oppriktig lei seg, for han følte at Comfort-kjeden hadde vært en fantastisk kjede å være en del, av, og hvor samholdet mellom medlemsbedriftene bare var helt utrolig. Han har sittet 12 år i styret i Comfort, og Mæland Rør har blitt kåret til «Årets Comfortør» to ganger, samt årtes butikk i 2019.
I tillegg har Bjørg Helen Mæland, Kjell Inges kone, sittet i styret i VVS Norge inntil i fjor, hvor hun fratrådte.

VVS Norge og Thorbjørn Theie bekrefter at de har mottatt en henvendelse om å oppheve kontrakten fra Mæland Rør.

- Dette har tidligere vært signalisert og ingenting vi ble overrasket over. Søknaden skal nå behandles på ordentlig måte av styret i VVS Norge, sier Theie i en melding.