Den 10. desember ønsker Grundfos velkommen til deres første heldigitale VVS-event. Pumpeleverandøren har forberedt hele seks ulike webinarer, samt en faglig diskusjon med David Zijdemans om fremtidens varme og kjøleanlegg. Andre aktuelle temaer som blir belyst er sirkulasjon for varme og kjøling, trykkøkning, og digitalisering. - Vi kommer til i ha et svensk - norsk talkshow om digitalisering, hvor deltagerne får høre litt om hvordan vi ser trendene i markedet samt hvordan vi jobber og utforsker digitalisering i Grundfos. Det vil være flere områder du kan besøke under hele dagen - du kan for eksempel besøke vårt 3D Grundfos hjem, hvor du kan ta en virtuell tur og utforske de ulike pumpene rundt om i hjemmet. Vi deler tips, råd & veiledning og selvfølgelig blir det konkurranse, skriver selskapet på sine hjemmesider. - Vi får besøk av Group vice president, Fredrik Östbye fra Grundfos FutureLab. Sammen med Johan Ekstedt som er Adm.dir i Grundfos Sverige og vår egen Kommersielle direktør, Dag Gramstad, vil de gi oss en talkshow à la Skavlan. Både Fredrik og Dag har bakgrunn fra Telenor, en "kjempe" innenfor digital teknologi. Denne diskusjonen kan bli veldig interessant. Hvis man ikke har tid til å delta førstkommende onsdag, vil webinarene være tilgjengelig også on demand i 30 dager. - I en travel hverdag er det ikke alltid like lett å sette av tid i kalenderen og det vet også vi i Grundfos. Derfor vil hele eventet bli liggende ute i 30 dager, til og med 9.januar. Klikk på linken her for å registrere deg og finn mer info om de ulike webinarene! Under finner du de ulike temaene i de ulike webinarene. Hvordan ser fremtiden for bransjen vår ut? Fagprat: Fremtidens varme og kjøleanlegg kl 0950 - 1048 (Varighet 58 min)  Med oss har vi David Zijdemans David Zijdemans tar oss igjennom fremtidens varme og kjøleanlegg og belyser noen av de utfordringene vi står ovenfor. Med seg fra Grundfos har han Willy Sture og Jon Olav Eidsmo, som vil presentere noen gode løsninger på det som blir tatt opp. Her kan du lære mye. Webinar 1: Sirkulasjon for varme kl 1100-1122  (varighet 22 min) For private boliger Møt Bjørn Berg som skal ta deg gjenom ALPHA1, ALPHA2 og ALPHA3 pumpene, de ulike bruksområdene og hvilke reguleringsmuligheter som finnes i pumpen. Webinar 2: Sirkulasjon for varme og kjøling kl 1130 - 1157 (Varighet 27 min) For kommersielle bygg Pål Hatlestad og Rune Lie vil ta deg gjennom moderne sirkulasjonspumper for større bygg, som sykehus, kontorbygg og lignende. Fokuset blir på MAGNA3 og TPE, de ulike mulighetene og bruksområdene samt pumpenes digitale løsninger. Webinar 3: Trykkøkning til enebolig og hyttefelt kl 1200-1220 (Varighet 20 min) Vannforsyning & trykkøkning Brønnpumper som SQE, vannforsyningspumpen SCALA2 og de mobile vannforsyningspumpene SB & SBA er noen av produktene som Pål Hatlestad og Bjørn Berg vil gå igjennom. Webinar 4: Trykkøkere kl 1230-1245 (Varighet 15 min) Kommersielle bygg Jon Olav Eidsmo og Pål Hatlestad vil ta dere gjennom Grundfos sine trykkøkningsrigger. Hovedfokuset blir på CMBE,  Hydro Solo-E og Hydro MPC pumperigger. Webinar 5: Løftestasjoner - avløp kl 1300-1316 (Varighet 16 min) Private hjem Andre Barka vil gå gjennom vårt sortiment på løftestasjoner til private hjem. SOLOLIFT2, CONLIFT1 & LIFTAWAY er velkjente produkter som løser de fleste små spillvannsbehov. Lær mer om bruksområdene og mulighetene. Webinar 6: Spillvann og pumpestasjoner kl 1330-1400 (Varighet 30 min) Kommersielle bygg Vil du lære mer om Grundfos sine løsninger på større løftestasjoner og avløpsløsninger, så må du bli med på gjennomgangen til Rune Lie og Willy Sture. Produkter som vil bli presentert er bl.a. Multilift løsninger og rotasjonsstøpte pumpestasjoner.