De rørleggerbedriftene som klarer seg best uansett hvordan markedet varierer har noen karakteristiske kjennetegn som går igjen og de viktigste er:

1.    En forretningside som treffer behovet i ditt lokale marked
Finne balansen mellom målrettede satsinger og «bredden» i rørleggerfaget er en kunst.
2.    God struktur på arbeidshverdagen (effektiv drift)
Her handler det KUN om å få mest mulig fakturerbar arbeidstid til riktig markedspris.
3.    God kostnadskontroll (effektiv kostnadsstyring)
Høres enkelt ut, men start med å skaffe RIKTIG regnskapsfører (en som bryr deg).
4.    Markedsriktig markedsføring
Som sikrer nye og beholder dagens kunder, samt møte dem der de er (digitalt).
5.    Kvalitet og kundetilfredshet
Høy kvalitet på produkter og tjenester, for å bygge/opprettholde lojalitet og positivt omdømme.

Punktene på listen over vil i sum skape en sunn og bærekraftig forretningsmodell som med stor grad av sannsynlighet gir deg og din bedrift lønnsomhet over tid. Det er også viktig å kontinuerlig evaluere og tilpasse seg endringer i markedet for å opprettholde konkurranseevnen, noe mange er flinke til, altså sikre at man har flere ben å stå på.

Det høres så enkelt ut når man lister opp vegen til suksess, men det er dog ikke så enkelt. Alt for mange er en blanding av JA mennesker (kan være smart å si nei til jobber også), samt at svært mange også undervurderer god planmessig struktur.

ALLE kunder har minst en ting felles – de ønsker alle forutsigbarhet og ikke usikkerhet.

For at du som bedrift skal kunne holde tritt med utviklingen handler mye om å løpende skaffe seg kunnskap om hva som skal til, fordi dagens krav fra myndigheter og kunder, samt måten man bruker digital teknologi på endrer seg svært raskt.

Personlig har jeg alltid tenkt at dersom du omfavner ny teknologi og knytter til deg den kompetanse du mangler direkte eller indirekte, så vil du kunne ligge i forkant av et marked i sterk utvikling. I Rørkjøp har vi en sterk innovativ kjedekultur som sikrer at vi ligger litt i forkant, noe som også sikrer at Rørkjøps medlemsbedrifter har tilgang relevant oppdatert kompetanse når de trenger det. 

Når vi nå i tillegg går inn i et svært usikkert 2024, hvor mange allerede merker at det er blitt stillere på telefon og oppdrag er satt på vent, så er spørsmålet: 

Har du en plan for å takle det og «et støtteapparat» som kan hjelpe deg?
Det å ha riktig støtteapparat som bryr seg om deg f.eks i kraft av en kjede som Rørkjøp, betyr mye i hverdagen og særdeles mye i et marked som ligger nede. Ikke vær redd for å spørre om hjelp, det er alltid smart og sterkt undervurdert. 

Rørkjøps nye arbeidsformidlingstjeneste er det siste tilskuddet på stammen hvor rørleggeren treffer kunden ONLINE via en smart «digital dating tjeneste» som gir medlemsbedriftene jobber i økende grad. Mer om dette i en kommende artikkel (følg med). 

Frank Olsen avslutter med at dersom du ønsker HELE resepten for Rørkjøp suksessen jmf lønnsomhet så må man nok bli medlem av kjeden, så får du den selvsagt helt gratis