Det vil for de fleste små og mellomstore bedrifter være store fordeler knyttet til å bli med i en kjede, fordi ALLE kjede konsepter har fellesnevneren at de vil tilby deg bedre innkjøpsbetingelser enn du klarer fremforhandle alene.
 
Det er dog typisk 30% av dine kostnader er knyttet til varekjøp, mens rundt 70% av dine kostnader er andre kostnader. Her kan det være store penger å spare, for de som velger riktig. 

Det riktige valget varierer mye fra bedrift til bedrift, så her må man være nysgjerrig, og stille de riktige spørsmålene, påpeker  Frank Olsen, Daglig leder (Rørkjøp).
 
Hvilke spørsmål bør du stille?
 
1. Hva er totalt sett det mest lønnsomme for din bedrift?
Bruk god tid til å sjekke hvem som kan hjelpe deg og din bedrift til å tjene mest mulig penger med lavest mulige driftskostnader. Behovet til den enkelte bedrift varierer svært mye. Erfaring tilsier at mange klarer seg helt greit, men at svært mange kunne gjort det en god del bedre økonomisk med enkle grep og god rådgivning.
 
2. Har kjedekontoret ressurser som kan bistå deg?
De beste kjedekontorene i Norge er nettopp de som har en velutviklet verktøykasse med ulike verktøy som hjelper deg til å både kutte kostnader og tjene mer penger. Videre er det også slik at de beste kjedekontorene også besitter solid og variabel kompetanse, som gjør at de er et ressurssenter og et støtteapparat å ha i ryggen uansett hva du trenger.
 
Et kjedekontor har stor verdi hvis de kan bistå deg med det du trenger, når du trenger det.
 
3. Bistår kjeden deg med å skaffe jobber (arbeidsformidling)?
Kjeden du velger bør ha et velutviklet apparat både for markedsføring av deg og din bedrift og et solid system for formidling av jobber. Det du bør spørre om er hvilken form for målrettet markedsføring kjeden har som kan gi din bedrift fordeler i et konkurranseutsatt marked.
 
Be om konkrete eksempler på HVA kjeden her gjør for deg og din bedrift, fordi mange er flinke til å prate, men færre er gode på å levere. DU trenger noen som leverer.
 
4. Til sist det viktigste spørsmålet: Hvilken kjede er best for meg?
Her MÅ du sette opp en T-konto, dvs en oppstilling over fordeler og ulemper.
 
Når du har gjort denne øvelsen vil valget av kjede fremstå som både enklere og bedre for din bedrift.
 
Bruk god tid før du velger, så blir valget fort mye bedre!