Airmaster er en raskt voksende dansk produsent av produkter for desentralisert ventilasjon. De viktigste markedene i dag er Tyskland, Danmark, Benelux, Norge og Frankrike. Selskapet hadde en omsetning på 356 millioner DKK i 2022 med en driftsmargin på 18 prosent. Airmaster har oppnådd en gjennomsnittlig salgsvekst på over 10 prosent per år siden 2015.

Desentralisert ventilasjon gir en energieffektiv måte å ventilere bygninger på og teknologien egner seg spesielt godt til eiendomsrenovering. Ved å installere ventilasjon i hvert rom trengs det verken ventilasjonskanaler eller sentralanlegg. Teknologien er spesielt egnet i eiendommer hvor kanalføring kan være vanskelig, for eksempel i eldre bygg, eller hvor kun en del av bygget skal vedlikeholdes. Airmasters nye produkt AMX er også utstyrt med en integrert varmepumpe som muliggjør både kjøling og oppvarming for optimalt inneklima.

Bygninger står for omtrent 40 prosent av det totale energiforbruket i EU. Ventilasjon er et av områdene som kan redusere energibehovet mest under vedlikeholdet. Foreløpig er det kun én prosent av alle bygninger som vedlikeholdes per år, og takten må økes betraktelig dersom EU skal nå sine klimamål. Eiendomseiere etterspør metoder for å kunne renovere eksisterende bygg uten for stor påvirkning og uten at leietaker må flytte ut. Desentralisert ventilasjon er derfor et attraktivt og effektivt alternativ.

«Med Airmaster legger vi grunnlaget for et nytt produktområde med fokus på desentralisert ventilasjon. Vi er veldig glade for å ønske velkommen til et veldrevet selskap innen en så interessant teknologi, med et kultivert klientell i flere land, sier Ola Ringdahl, administrerende direktør i Lindab Group i en pressemelding. «Renovasjon med fokus på energieffektivitet er et attraktivt vekstområde. Sammen med Airmaster blir vi enda sterkere på smarte produkter som reduserer energiforbruket samtidig som vi skaper et sunt inneklima. Lindab har tidligere kommunisert en ambisjon om å nå 20 milliarder i omsetning innen 2027. Vårt mål er at produktområdet for desentralisert ventilasjon da skal utgjøre cirka to milliarder gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp."

Airmaster ble grunnlagt i 1991 av Kim Jensen og Henrik Stæhr, som har vært hovedeierne frem til i dag. Gründerne har en lidenskap for teknologiutvikling og dette har muliggjort selskapets ledende posisjon innen desentralisert ventilasjon. Kim Jensen, som også er selskapets administrerende direktør, vil fortsette å lede Airmaster som en del av Lindab sammen med sin ledergruppe. Airmaster har direktesalg i Danmark, Benelux og Norge og selger hovedsakelig gjennom distributører i andre markeder. Selskapet har hovedkontor, utviklingsavdeling og produksjon i Aars på Jylland i Danmark og har cirka 200 ansatte.