- Vi i kommunen har satt oss veldig høye mål både på miljø og klima. Men om vi skal nå de målene, må vi også ha med oss det private næringslivet. Heldigvis ser vi at det er veldig mange som tar tak i diverse miljørelaterte utfordringer; som innkjøp, og transport til søppelhåndtering, og det er hyggelig at Rørkjøp nå er med på laget. Dette er velfortjent, dere har lagt ned mye arbeid for å kunne bli miljøfyrtårnsertifisert, sa Ringdal i det hun overrakte diplomet. Grønn omstilling Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar, og som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Vil løfte kjeden Olsen syntes det var hyggelig å få selveste ordføreren på besøk, og mente sertifiseringen var et viktig steg som på sikt vil løfte hele kjeden til nye høyder innen miljøfokus, og noen av våre medlemsbedrifter har allerede Miljøfyrtårn-sertifikatet. - Vi må få større fokus på miljø både i kjeden, våre medlemsbedrifter og partnere. Når kjeden blir et Miljøfyrtårn, så forplikter dette på flere måter, men det forventes selvsagt at Rørkjøp skal gå foran som et godt eksempel. Nå går vi foran og kan trekke alle våre 444 medlemsbedrifter i en positiv miljøretning. Dette vil helt sikkert føre til at også mange av medlemsbedriftene blir nysgjerrig på ordningen, og vi kan således bistå med informasjon og tilrettelegging for en grønnere hverdag for alle de som ønsker det. - Det er egentlig nå når man har fått diplomet på veggen det begynner, som et bevis på at dere tar grep hver eneste dag, minnet ordføreren om. Og spesielt når man som kjede tar grep på systematisk nivå i alle ledd, klarer man å nå ambisiøse mål - og samtidig også bidra til kommunens mål om å være klimanøytrale i 2030. Imponert ordfører Lier-ordføreren satte pris på å endelig kunne være ute fra rådhuset og møte folk i embets medfør igjen, og viste stor interesse rundt rørleggerfaget generelt og Rørfag spesielt. Olsen fortalte villig om hvordan kjeden er bygd opp, at den er eid av medlemsbedriftene, at de har 1500 rørleggere i arbeid hver dag, og at kjedens to primære oppgaver er å jobbe for økt lønnsomhet og medlemstilfredshet. Også Ingeborg-Nettverket og kvinnerekruttering til bransjen var et naturlig tema, da Rørkjøps administrerende direktør er mentor og hadde rørlegger Marie Linn Havsgaard fra Bergen på besøk denne dagen. - Ingeborg-Nettverket bidrar jo også til å bedre arbeidsmiljøene og legge til rette for mangfold, som også er en del av miljøfyrtårnsertifisering. Så dette er helt supert, sa en begeistret ordfører. Vil gi et konkurransefortrinn Frank Olsen er klar på at grønne bedrifter vil ha et konkurransefortrinn i markedet i årene framover, og at det derfor er viktig å kunne være i forkant. - Om ikke det nødvendigvis vil bli et krav fra oppdragsgiverne om at alle skal være miljøsertifisert, er det uansett smart å kunne vise til at vi tar klima og miljø på alvor. Som Miljøfyrtårn, blir du dratt gjennom en prosess hvor du må tenke nøye gjennom hva det betyr for min bedrift og ha riktig miljøfokus. Og hvordan skal jeg og min bedrift bidra til at miljøet blir bedre? Sertifiseringen gir deg gode verktøy og rutiner i dette arbeidet, som er enkelt å forholde seg til. - Det er lett å tenke at den enkelte bedrift utgjør så forsvinnende lite i det store bildet at det ikke har noen hensikt. Men jeg tenker at alle er forpliktet til å se på hva de selv kan gjøre både på jobben og privat, og at vi sammen vil kunne utgjøre en forskjell!