Siste uke signerte Lid Ventilasjon AS kontrakt med Undervisningsbygg om rehabilitering av bygg A og C ved Nøklevann skole i Oslo.

Undervisningsbygg opplyser i en pressemelding at kontrakten har en verdi på 60 millioner kroner uten merverdiavgift.

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. og består av prosjektering og rehabilitering av to bygg. Bygg A med lærer-/administrasjonsarealer og læringsarealer til trinn 4 – 7, og bygg C inneholder gymsal, garderober og treningsrom.

Nøklevann skole er et bevaringsverdig skoleanlegg fra 1963. Rehabiliteringsentreprisen er siste trinn i oppgraderingen av skoleanlegget, og gjennomføres mens skolen er i drift. Ferdigstillelse til skolestart 2022, opplyser Undervisningsbygg i pressemeldingen.