Det skal investeres for 1634 milliarder kroner frem mot 2036 i Forsvarssektoren i årene som kommer. Allerede er det konkurranser ute i markedet og det kommer mer. Eiendom, bygg og anlegg er en av de fire innsatsfaktorene for et troverdig forsvar. Forsvarsbygg bygger forsvarsevne hver dag, for støtte opp om personell, materiell og IKT.

Det er vedtatt 97 milliarder mot 2036
Statssekretær Anne Marie Aanerud i Forsvarsdepartementet fortalte hva som ligger i Langtidsplanen (LTP) som et enstemmig Storting vedtok 11. juni i år. Det er satt av 97 milliarder til Forsvarsbygg i denne langtidsplanen. For inneværende år er det satt av 700 millioner kroner til utbedring av kaserner, boliger og infrastruktur.

- Vi er avhengig av alle lokalsamfunn for å få til forsvarsløftet, dette klarer ikke forsvarssektoren alene uten god samhandling med hele samfunnet, sa Aanerud.
Hun påpekte at oppbygging av materiell og personell gir et stort behov for ny eiendom, bygg og anlegg. Samtidig som etterslepene på vedlikehold finansieres.

Sjef Hæren, generalmajor Lars Lervik fortalte om den store oppbyggingen av materiell og personell for Hæren.
- Dette må det samhandles med fra både Forsvarsbygg, utdanningsinstitusjoner, kommuner og næringslivet.

Tidsløpet er allerede i gang
Stortinget har vedtatt en kraftig økonomisk opptrapping frem mot 2036 fordelt på tre løft. Forsvarsbygg har en stor del av denne investeringen, og vi må samarbeide tett med markedet i tiden fremover.

- Forsvaret trenger et stort antall nye boliger og kvarter.​ Det blir høy aktivitet i Midt-Troms, og det er allerede i gang, forteller Marit Kristensen, avdelingsdirektør for anskaffelser i Forsvarsbygg.

Det ligger en konkurranse ute om kjøpt av boliger på Skjold, Øverbygd. I tillegg kommer det forløpende konkurranser om personellrelatert eiendom, bygg og anlegg (PEBA) i Målselv og Bardu. Her vurderes det også på nye entrepriseformer. Konkurransene innebærer både fornyelse, rehabilitering og kapasitetsøkning på Skjold og Setermoen.

Samarbeid med markedet og lokalsamfunnene
Forsvarsbygg skriver i pressemeldingen at kommentarene fra de påmeldte til informasjonsmøtet var utelukket positivt. 
- De sa at forventingene ble innfridd med å få det store bildet av usikkerheten i verden, og ned til det som kommer av eiendom bygg og anlegg, samt behovet for store og små leveranser, skriver de.

Det planlegges oppfølgende webinar med blant annet Midt-Troms Næringshage til høsten, og Forsvarsbygg deltar på regionale byggebørser over hele landet

Forsvarsbygg inviterer til vår første nasjonale leverandørkonferanse 14. november 2024 på Gardemoen. Tema for konferansen er ny langtidsplan, bærekraftige anskaffelser og anskaffelser i en tid med en uforutsigbar sikkerhetssituasjon.