- Verdien som brukes til å beregne hvor mye energi kan lagres når du installerer en varmepumpe, sier Roger Nordman, energi forskere ved SP, i en pressemelding.

Verdien avhenger av stemmer og nyttig varme og varmepumpe leverer den drivende energi, inkludert strøm, varme-pumpe, som forbruker. Globalt er det i dag flere ulike beregningsmetoder, som gjør sammenligninger av produkter.

Prosjektet vil, i tillegg til å måle og beregningsmetoder, et stort antall felt målinger utføres.
- Vi vil også utvikle retningslinjer som er utformet for å gi montører relevante opplæringsmateriale, sier Roger Nordman.

Resultatene fra prosjektet SEPEMO-Bygg (Seasonal Performance Factor og overvåking for varmepumpe-systemer i byggsektoren) vil gi innspill til EU-direktivet om fornybar energi, kjent som RES direktivet
 

– Värdet används för att kunna beräkna hur mycket energi som kan sparas vid installation av en värmepump, säger Roger Nordman, energiforskare pÃ¥ SP, i ett pressmeddelande. Värdet beror av den avgivna nyttiga värmen som värmepumpen levererar och den drivenergi, till exempel el, som värmepumpen konsumerar. Globalt sett finns idag flera olika beräkningsmetoder, vilket försvÃ¥rar jämförelser av produkter. I projektet kommer, förutom mät- och beräkningsmetoderna, ett stort antal fältmätningar att utföras. – Vi ska ocksÃ¥ ta fram riktlinjer som är avsedda att ge installatörer relevant utbildningsmaterial, säger Roger Nordman. Resultaten frÃ¥n projektet SEPEMO-Build (Seasonal performance factor and monitoring for heat pump systems in the building sector) ska ge input till det europeiska direktivet om förnybara energikällor, det sÃ¥ kallade RES-direktivet.