– Det er gledelig at vi har en organisk vekst i årets siste kvartal og ikke minst med forbedret margin. Ordreinngangen var veldig sterk på slutten av året, noe som har medført at vi har en betydelig ordrereserve, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, i en kommentar til tallene for den norske virksomheten. 

– Året sett under ett oppsummerer jeg med at vi har klart en bra marginforbedring selv om volumet på prosjektsiden ble redusert. Ordrereserven har bygget seg opp, noe som indikerer at volumet igjen vil øke de kommende kvartalene. Derfor vil vi ha behov for mange nye medarbeidere. Gjennom 2021 økte vår omsetning innenfor servicesegmentet og vi ser at vårt fokus på bærekraft og tanken om flerfaglige leveranser til våre kunder gir resultater.

– Alle medarbeidere i Bravida skal jobbe på en sikker måte og ikke skades fysisk eller psykisk på jobb. H-verdien er på det laveste nivået i selskapets historie, noe som er veldig gledelig. Jeg vil fremheve innsatsen til alle vår medarbeidere gjennom dette spesielle året, sammen har vi skapt gode resultater, sier Bakke. 

Nettoomsetning og EBITA
- Bravidas samlede vekst utgjorde 11 prosent i løpet av kvartalet. Den sterke utviklingen forklares med høyere produksjon innen installasjonsvirksomheten og økt etterspørsel i servicevirksomheten i alle land. I løpet av kvartalet økte ordrereserven med 1 251 MSEK. Dette kommer i hovedsak fra en meget sterk økning i ordreinngangen i Norge, hvor vi signerte en rekke store sykehusprosjekter. Flere av prosjektene er samarbeidsprosjekter hvor vi har vært involvert i utviklingen på et tidlig tidspunkt, uttaler konsernsjef Mattias Johansson i Bravida. 

Oppkjøp
- Vårt oppkjøpsarbeid har blitt intensivert det siste halvåret etter pandemiens utfordringer som gjorde det vanskelig å møte potensielle selskaper. I 2021 har vi gjennomført 20 oppkjøp med en samlet årlig omsetning på omkring 1 052 MSEK og i 2022 har vi så langt gjennomført seks oppkjøp med en årlig omsetning på omkring 197 MSEK. Fremover ser vi gode muligheter for å øke oppkjøpstakten ytterligere da vi har en sterk pipeline av mulige selskaper og et stabilt prisnivå på tilleggsoppkjøpene vi gjør, sier Johansson.