Morten Goodwin er blitt et orakel innen AI. Morten har mer enn 15 års akademisk erfaring med doktorgrad, professortittel, mer enn hundre fagfellevurderte forskningsartikler, og kompetanse fra en rekke store forskningsprosjekter. Det er knapt en sosial arena og plattform som ikke Morten har dukket opp og gitt oversikt over den digitale forskningsfronten, hvor vi er på vei, og samtidig stikker han hull på fantasifulle og urealistiske forventninger. Og nå dukker han altså opp på VKE-konferansen, sier Lexow stolt.

– Kunstig intelligens er en transformerende kraft i mange industrier, inkludert byggebransjen. Denne teknologien, bestående av avanserte dataprogrammer trent på store datamengder, har et enormt potensial i byggesektoren. AI omformer nåværende byggeprosesser, inkludert optimalisering av materialbruk og ventilasjonssystemer, og gir innsikt i fremtidige trender. AI bidrar til å forbedre risikostyring og kontroll, noe som øker effektiviteten og sikkerheten i prosjekter, samtidig som det støtter byggeledere i beslutningsprosesser, forteller Goodwin.

Goodwin vil i sitt foredrag utforske den nåværende bruken av AI i byggenæringen, med fokus på bærekraft, risikostyring og AI's innvirkning på ventilasjonssystemer og byggeledelse. Han vil også se på AI's fremtidige rolle i byggeprosjekter og de nye utfordringene og mulighetene dette medfører. Dette er en unik mulighet til å forstå hvordan AI former byggebransjen og for å holde tritt med AI-revolusjonen.

Rebekka Borsch er avdelingsdirektør i NHO og tar for seg kunstig intelligens i Norge og vil se på nytte, muligheter og barrierer.

– Digitalisering og kunstig intelligens gir virksomhetene store muligheter, men vi må få opp tempoet om vi skal kunne ta ut gevinstene. Det handler om ledelse og felles mål, og det handler om omstillingsevne, sier Borsch.

Jostein Markussen er salgsleder innen bygningsteknologi hos Kiona og vil fortelle hvordan de leverer tjenester for energioptimalisering ved hjelp av AI.

Christoffer Hernæs er direktør i Skanska Digital og er en av landets fremste eksperter innen digitalisering og endringsledelse.

– Bygg- og anleggsnæringen er historisk ikke kjent for å ligge lengst fremme i den digitale utviklingen, men dette er i ferd med å endre seg. Behovet for økt operasjonell effektivitet, lavere utslipp og mer sofistikerte byggherrekrav former den digitale utviklingen. Dette forsterkes av et generasjonsskifte blant fagarbeidere og fremveksten av teknologi som gjør det mulig å knytte bransjens fysiske virkelighet med digitale prosesser gjennom maskinlæring og kunstig intelligens, forteller Hernæs.

Oskar Stadaas Sjøgren jobber hos Consigli og har inngående kjennskap til den tverrfaglige kompleksiteten og de utfordringene som ofte oppstår i byggeprosjekter. Hos Consigli bruker han denne verdifulle erfaringen i kombinasjon med ny teknologi for å utvikle innovative løsninger for dagens utfordringer.

– Consigli reduserer byggebransjens fotavtrykk ved å effektivisere og forbedre tradisjonelle design- og prosjekteringsprosesser. Den Selvprosjekterende ingeniøren benytter kunstig intelligens for å gå inn i planleggingsfasen og prosjektere energieffektive og bærekraftige bygg, tilgjengeliggjort som en SaaS-tjeneste. Dette reduserer materialforbruk, energibehov og prosjekteringstid samtidig som man oppnår høyere kvalitet, sier Sjøgren.

Hans Olav Hygen er klimaforsker ved Meteorologisk institutt (MET). Han har jobbet i lang tid med hvordan vær og klima påvirker samfunnet. Han har blant annet et samarbeid med byggenæringen der han har vært med på å utarbeide indekser og verdier som går inn i dimensjonering av bygg og infrastruktur. Han har også vært med på arbeidet for fornyelse av dimensjonerende utetemperatur.

– Det foretas værobservasjoner i hele Norge, og verden, til enhver tid. Disse observasjonene er i stor grad tilpasset behovene i meteorologi og værvarsling. Samtidig ser vi et stadig økende behov for klimainformasjon som beslutningsgrunnlag i samfunnet, for eksempel innen dimensjonering av bygg og infrastruktur. En utfordring er at observasjonene som meteorologene har behov for ikke matcher behovene i andre sektorer i samfunnet, sier Hygen.

Hygen vil fortelle om hvordan MET jobber med å få landsdekkende informasjon om vær og klima ut fra observasjonene, og vise eksempler på produkter basert på dette.

Peter Lenda er advokat i advokatfirmaet Grette. Han leder firmaets avdeling innen teknologi og digitalisering, og har over 20 års erfaring fra både leverandør- og kundesiden.  Spørsmålet Lenda vil ta opp er om AI også en juridisk «game changer».

– Generativ AI, slik som ChatGPT, har tatt næringslivet med storm. Spørsmålet er ikke lenger om generativ AI kommer til å endre en bedrift, men hvordan og hvor raskt bedriften kan utnytte AI, og hvilke tiltak man allerede i dag må gjøre. De som ikke følger med, risikerer ikke bare å miste konkurransekraft, men også å pådra seg en betydelig risiko. Innlegget retter fokus på hvilke regulatoriske krav som kommer for å sikre trygg bruk av AI, og hvordan dette påvirker bransjen, sier Lenda.

Tor Berntsen er daglig leder og partner i iProsess og har lang erfaring med HR og ledelse og de muligheter og utfordringer bruk av kunstig intelligens medfører.

– I en verden hvor arbeidslivet stadig endrer seg, står vi overfor utfordringen med å holde vår kompetanse og ferdigheter relevante og oppdaterte. AI har potensialet til å revolusjonere vår tilnærming til læring og gjøre læring på jobben smartere, sier Berntsen.

VKE-konferansen er åpen for alle og gratis for ansatte i VKEs medlemsbedrifter. Del invitasjonen og ta gjerne med kollegaer! Vi lover at det blir stort faglig og sosialt utbytte!

Program for dagen:

Årsmøte i VKE kl. 10.30
Lunsj kl. 11.45 – 12.45
VKE-konferansen kl. 13.00 – 17.00
Øltime kl. 17.30
Aperitiff og festmiddag kl. 19.00

Meld deg på hele eller deler av arrangementet her.