For fjerde gang har Kommunal- og moderniseringsdepartementet delt ut Statens pris for byggkvalitet. Prisen skal løfte fram nye forbildebygg som har fremragende byggkvalitet og er et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Prisen ble delt ut i dag av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). –?Byggenæringen er en stor forbruker av materialer og står for en betydelig andel av utslippene og avfallet som genereres i Norge. Et bærekraftig samfunn forutsetter at alle deler av samfunnet bidrar. Jeg er glad for at denne prisen løfter frem et fremragende prosjekt som inspirerer og setter nye standarder, sier?Astrup. Bærekraft som hovedtema  Hovedtema for årets pris er bærekraft. I sin vurdering har juryen vurdert flere aspekter av bærekraftsbegrepet, både?økonomisk, sosialt og?ikke minst?klima- og miljømessig bærekraft. Vinnerprosjektet, Kristian Augusts gate 13, er et FutureBuilt-prosjeket med høye mål for bærekraft, ombruk og reduksjon av klimagassutslipp. Juryen har latt seg begeistre. – Prosjektet viser at vi kan redusere klimafotavtrykket betraktelig ved å la bygninger stå og ombruke byggevarer og interiør.?Innovasjon og viljen til å gå nye veier har preget hele byggeprosessen. Resultatet er kreative løsninger, gode detaljer og en estetisk helhet, sier leder for juryen, Erling Lae. Forbilde for framtidig byggeri Et?ombruksprosjekt?i denne skalaen har krevd?en ny type?logistikk,?med?nye metoder for?å?kvalitetssikre?og?dokumentere?egenskaper?for materialene.?Det har vært behov for at samarbeidspartnerne kunne se muligheter og tenke nytt. – Når ambisiøse byggherrer utfordrer etablerte løsninger og etterspør sirkulære løsninger, er de også med på å skape et marked for ombruk. Og når noen går foran, blir det lettere for andre å følge etter. Kristian Augusts gate 13 er et forbildeprosjekt for en hel næring, uttaler Astrup. Juryleder Erling Lae, mener Kristian Augusts gate 13 er et spennende og innovativt forbilde for hvordan vi kan bygge i framtiden. – Kristian Augusts gate 13 har evnet å kombinere?mulighetene som ligger i transformasjon og ombruk med?arkitektonisk kvalitet?på en forbilledlig måte. Både arkitekt og byggherre har vært ambisiøse og våget å stå løpet ut, selv om de har støtt på betydelig utfordringer undervegs. De har sett mulighetene og tenkt nytt på tvers av fagene. Det endelige resultatet fremstår som helhetlig og svært godt gjennomarbeidet, avslutter Lae. Ombruk er foreløpig lite utbredt i bransjen. Det er utfordringer knyttet til regelverket for ombruk av byggematerialer i tillegg til at det er kostnadskrevende. Prosjektene må ha kapasitet til å finne aktuelle materialer som kan ombrukes, kartlegge kvaliteten i materialene og sørge for oppbevaring inntil materialene skal brukes i byggverket. Regelverksendringer som skal gjøre ombruk enklere, er på høring i disse dager. Hedrende omtale  De to andre finalistene til årets pris, Carpe Diem demenslandsby i Bærum og Samling, et kombinert bibliotek, bank- og leilighetsbygg i Sand sentrum i Nord-Odal, fikk begge hedrende omtale. Medlemmene i?fagjuryen for Statens pris for?byggkvalitet?2018–2021?er:
  • Erling?Lae, tidligere fylkesmann, Oslo
  • Mari Bergset, daglig leder, landskapsarkitekt?MNLA, Tromsø
  • Heidi?Bjøru,?byplanlegger,?sivilarkitekt?MNAL, Tromsø
  • Eli-Kirstin Eide, professor,?interiørarkitekt?MNIL,?Bergen
  • Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim
  • Tor Inge Hjemdal,?adm.dir.,?sivilarkitekt?MNAL,?Oslo
  • Mai?Ahn?Thi?Lê, spesialrådgiver,?PhD,?Oslo
  • Cecilie Bjerke?Skjømming,?avd.leder?arkitektur,?sivilarkitekt?MNAL, Kristiansand (vara)
  • Arne?Smedsvig,?daglig leder,?landskapsarkitekt?MNLA, Bergen (vara)