Lille julaften 2020 var den nye europeiske standarden for vanntåke, EN 14972-1, klar. Styreleder i Prevent Systems, Erling Mengshoel, arbeidet i hele syv år gjennom EUs ekspertgruppe for å få gjennom standarden. Samtidig leder han en norsk gründervirksomhet som har brukt nesten 20 millioner kroner på å utvikle et vanntåkesystem, som skal konkurrere med eksisterende sprinklersystemer.

- Fordi vanntåke ikke har vært preakseptert, har vi måttet slåss fra prosjekt til prosjekt for å få gjennomslag. Det har vært frustrerende og holdt oss tilbake. Nå håper vi det blir enklere, fordi vår teknologi betraktes som likestilt med sprinkleranlegg, sier han til VVS-forum.

Han forteller det tok lang tid å få aksept for dette i EU-systemet, ikke minst på grunn av en rekke nasjonale hensyn og standarder

- Jeg er glad for at EU har samlet seg om en ny standard for tidsriktige og mer miljøvennlige slokkesystemer, sa Mengshoel den gang i en pressemelding.

Nå er han bekymret for at det går for treigt med norske myndigheter.
- Den norske versjonen av standarden ble innført i januar 2021, i det som kalles "NS- EN 14972-1:2020". Nå må teknisk forskrift, "TEK17 med veiledning", reflektere at standarden er på plass. Brannkonseptene skal i dag referere til vanntåkestandarden på lik linje som sprinkler, slik at byggherrene sammen med sine prosjektpartnere, kan velge det beste automatiske slokkeanlegget for prosjektet som skal sikres. Ellers blir det fortsatt konkurransevridende, hevder han.

Mindre vann, færre skader på inventar og interiør

Da det tok fyr i en sofa på hovedavdelingen til Deichman i Bjørvika i Oslo, slapp sprinkleranlegget ut ett tonn vann. Med vanntåke hadde det ikke vært mer enn mellom 100 og 200 liter, skrev Teknisk Ukeblad i en sak like etter hendelsen.

Mengshoel ønsker ikke konkret å kommentere Deichman-saken, men bekrefter at vannmengden er på et langt lavere nivå når det gjelder slokking av branner.

- Den store fordelen med vanntåke er at det er dokumentert minst like effektivt til å kontrollere og slokke branner, med betydelig mindre benyttelse av vann enn det tradisjonelle anlegg krever. Å utnytte vannet mer effektivt har sine åpenbare fordeler; krav til mindre vann betyr mindre vanninntak, eller vanntank, og mindre dimensjoner på rør og deler. Det åpner muligheten for bruk av bærekraftige systemer, som alle i VVS bransjen er godt tjent med, forklarer han. 
 
I tillegg til både
færre og mindre alvorlige vannskader, som vil resultere i kortere driftstans, bygges anleggene med korrosjonsfrie materialer med mulighet for lavere vedlikeholdskostnader og lengre levetid.

Myndighetene bremser innovasjon

Selv om Prevent Systems mener de er blitt holdt igjen i utviklingen, er det ikke slik at de har latt være å selge sitt system. Omsetningen var i fjor på 30 millioner kroner, med en forventning om økning til 40 millioner kroner i år, noe som vil resultere i en rekke nyansettelser i et ekspansivt marked.

Det finnes med andre ord mange vanntåkesystemer installert i norske bygg, både på skoler, i barnehager, omsorgsbygg, helsehus, sykehus, bevaringsverdige bygg, næringslokaler, hoteller, garasjeanlegg og leiligheter.

- Brannrådgivere, prosjekterende og installatører av vanntåkeanlegg har lenge savnet en standard for vanntåkesystemer. Det er svært viktig at hele brannsikkerhetsbransjen blir kjent med at standarden er på plass, og mulighetene som åpner seg ved å kunne tilpasse løsning til behovet. For eksemepl at det finnes vannskadesikrede, utskiftbare rørsystemer til automatiske slokkeanlegg, som tar hensyn til ekspansjonskrefter, og hvor vannlekkasjer er lett påviselige, og derfor svært godt egnet for nedstøping, sier han og fortsetter:
- Dette er et rørsystem som oppfyller intensjonen i TEK 17 §15-5 for skjulte vanninstallasjoner. Når det nå kommer gjennom en felles standard, møter vi altså fortsatt motstand fra både myndigheter og forsikringsbransjen, som sier de ikke vil gi systemet særbehandling i forhold til sprinkler. Det at ikke sprinkler kan benytte samme løsning skal vel ikke forhindre innovasjon? Ønsker ikke myndigheter og forsikringsselskapene korrosjonsfrie, vannskadesikre, utskiftbare rørsystemer som ellers er et krav i TEK 17 §15-5 for skjulte rørinstallasjoner? spør han retorisk og mener det er viktig at myndighetene alltid legger til rette for innovasjon, uavhengig av sektor:
- Når bransjen gjennom veldig mange år erfarer at innovasjon og nyutvikling mottas med skepsis og konservatisme, er det byggherrer, rørentreprenører, og ikke minst brukerne som må lide. I tillegg er det konkurransevridende for selskap som har investert millioner av kroner i forskning, utvikling, testing og sertifisering, mener Erling Mengshoel.