Nedgangen i salg av eneboliger og småhus er på 25 prosent, mens nedgangen i salg av leiligheter er på 54 prosent.  

- Nedgangen merkes nå mest i Oslo-området der vi bygger leiligheter og volumene i utgangspunktet er større. Selv om antallet salg har gått mye ned var det mange som fikk nøklene til sitt nye hjem i fjor. OBOS ferdigstilte 3 548 boliger og overleverte 3 420 av disse til nye eiere i løpet av 2023, sier Siraj i en pressemelding.

Nedgangen i markedet traff først småhussegmentet, og OBOS har brukt 2023 til å posisjonere sin virksomhet i dette segmentet for fremtiden. 
 
- OBOS Block Watne har hatt et 2023 som forventet, i et tøft marked. Det har også vært lyspunkt og spesielt i Rogaland har vi hatt godt salg gjennom året. I Sverige, hvor vi har stor industriell produksjon av boliger, har vi dessverre sett oss nødt til å gjøre store tilpasninger i bemanningen som følge av markedet. Boligbehovet er til stede og vi tror etterspørselen etter miljøvennlige småhus i tre vil ta seg opp igjen. Produksjonen av småhus vil endre seg i årene som kommer og vi investerer derfor i en ny og mer automatisert fabrikk for industriell produksjon i Sverige, sier konserndirektør for Boligutvikling Trehus Marianne Gjertsen Ebbesen.   

Fortsatt høy boligbygging 

I 2023 ble det satt i gang bygging av 1 685 boliger og OBOS har nå 5 678 boliger under bygging. Salgsgraden på boligene under bygging er på 59 prosent, ned fra 67 prosent ved utgangen av 2022 

- Et svakere boligsalg gjør at vi må tilpasse boligproduksjonen vår deretter, men vi setter ikke alt på vent. Vi har eksempelvis startet opp bygging på Ulven i Oslo og på Ladebyhagen i Trondheim uten forhåndssalg. Og vi bygger 60 leiligheter i Täby kommune like utenfor Stockholm.  Det er fordi vi tror at det vil være behov og etterspørsel etter disse boligene da de står ferdige om et par år. Det er en fare for at det vil bli ferdigstilt for få nye boliger i 2025 og 2026, derfor prøver vi å opprettholde en kontinuitet i boligbyggingen vår - innenfor forsvarlige rammer, sier Siraj og poengterer at OBOS er den aktøren i Norden som byggestartet flest boliger i fjor. 

Etterspørsel boligkjøpsmodeller  

Boligkjøpsmodellene Deleie og Bostart, som gjør inngangen på boligmarkedet enklere for flere grupper, har vist seg å være svært etterspurt også i 2023. I året som gikk var 245 av boligsalgene enten med Deleie eller Bostart. 

Særlig i Stor-Oslo er etterspørselen høy, der 49 prosent av boligene som ble solgt var med enten Deleie eller Bostart.  
 
Det er nå solgt totalt 1 299 boliger med Bostart eller Deleie siden OBOS startet å tilby disse kjøpsmodellene. 

- Boligkjøpsmodellene våre er etterspurt og bidrar til å gjøre det lettere for særlig førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet. Det gleder meg, sier Siraj. 

I 2024 kommer det trolig en lovendring som åpner opp for at OBOS kan tilby enda flere Deleie-boliger 

- Vi opplever at vi er utsolgt for Deleie på enkelte prosjekter. Ikke fordi vi ikke ønsker å selge flere, men fordi loven i praksis setter begrensninger på salget av Deleie på 20 prosent av enhetene i et borettslag. Når lovendringen forhåpentligvis er på plass sommeren 2024 kan vi øke andelen til så mye som 50 prosent, sier Siraj.