- Kontrolløren som kommer inn når bygget er ferdig, vil aldri kunne kontrollere alt. Det er fordi veldig mye av sprinkleranlegget allerede er bygget inn, sier Anders Sandmæl, daglig leder i Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS (KBD). Han mener kvalitetssikringen må gjøres mye tidligere, både i prosjekteringsfasen og underveis i installasjonen. Vi treffer Sandmæl i et kurslokale på Skøyen en regntung dag i november. Han er i ferd med å kurse et 20-talls rørleggere og konsulenter for å friske opp sprinklerkompetansen og gjøre dem tryggere ute i felt. Selv har han 25 års erfaring, både fra prosjektering og montering. - Jeg har gjort alle de feil som kan gjøres. Man må jo gjøre feil for å lære av det. Og jeg mener jeg har lært av dem, sier han. VVS-forum har ved flere anledninger satt søkelys på problematikken rundt sprinklere. VVS-ingeniørene Gardar Ingthorsson og Christoffer Bjørnstad hos Rambøll har etterlyst en felles praksis og mener det er på høy tid å sette fokus på kontrollørenes rolle og funksjon knyttet til kontroller av sprinkleranlegg. Les her:https://www.vvsforum.no/2021/hvem-skal-kontrollere-kontrollorene/ Og faglig leder Tom Hauger i Haaland Romerike har tidligere tydelig gitt uttrykk for at vi kaster bort altfor mye tid og penger fordi det mangler rett sprinkler-kompetanse i alle ledd i byggeprosessene. Man må begynne å lytte til de folkene som sitter med den faktiske kompetansen. Les her: https://www.vvsforum.no/2021/avhengig-sprinklerkompetanse-ledd-pa-byggene/ Disse synspunktene gjentas når vi lufter dem blant rørleggerne som deltar på kurset til Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS: - Vi opplever at det er sprikende tolkning av regelverket i sprinklersegmentet. Det gjelder alt fra kontrollører til montører, hvor det blir en veldig rom for tolkning. Det gjør at vi kan se samme anlegget og tolke det helt forskjellig, svarer flere av kursdeltakerne etter spørsmål fra VVS-forum. Til og med internt i bedriftene kan oppfatningene sprike, opplyser de. - Det som kanskje gjør det ekstra komplisert er at du må få et skikkelig prosjekteringsgrunnlag fra egne konsulenter. Rørleggeren må skjønne hva man skal gjøre i de ulike settingene på byggene. Hvis det spriker allerede i planleggingen, blir det jo følgefeil hele veien, sier Anders Sandmæl. Obligatorisk kursing og sprinkler-sertifisering? De nevnte Rambøll-ingeniørene har i en tidligere artikkel i VVS-forum stilt spørsmål om hvorfor variasjonen mellom de forskjellige firmaer og kontrollører er så stor. De lurer på hvordan det er mulig når alle de faglærte i utgangspunktet har de samme sertifiseringer og godkjennelsene. På kursdagen til Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS er dette blant emnene man er innom. Hovedtema er styringssystemer og rutiner, i utgangspunktet et nokså tørt og kjedelig tema, hvor det er lett å miste tråden underveis. Samtidig er det innholdet og substansen i dialogen mellom dem som er til stede som kanskje blir det viktigste å ta med seg hjem til egen arbeidsplass. - Ingen andre fokuserer på styringssystem og rutiner i opplæringssammenheng. Og det er jo lett for de som deltar her å gå tilbake i firmaets rekk og gjøre som man pleier i etterkant av et slikt kurs, sier Sandmæl og mener en utfordring er at rørleggerne kun kommer borti sprinkler en gang iblant: De glemmer den kunnskapen de eventuelt skulle ha lært. Samtidig må utgangspunktet også ofte justeres; konsulentene og de utførende må bli enige om prosjektplanene. Derfor synes han det er viktig for de involverte å gå på kurs for å diskutere aktuelle problemstillinger og øve jevnlig. - Jeg har lagt lista så høyt at de som er med skal være så fornøyd med hva de har lært, at de utad skal fortelle at dette kurset burde være obligatorisk for alle rørleggere som jobber med sprinklere i Norge! Jeg er ikke opptatt av hva jeg selv får fortalt dem, men rett og slett hvilket utbytte de får, den kunnskapen de sitter igjen med, i, sier Sandmæl og medgir at han ikke kan endre verken holdninger eller atferd, kun håpe at lærdommen vil være positivt påfyll som de tar med ut på arbeidsplassen. Alle kursdeltagerne blir fulgt opp i et prosjekt, dette er en obligatorisk del av opplæringen. Da må de vise i praksis at de har et styringssystem som de benytter og at de kan bruke kunnskapen i praksis. Dermed kan firmaene unngå etterarbeid og reklamasjoner som de vil være utsatte for når sprinkleranlegget kontrolleres i ettertid. Sandmæl mener dette vil gi totalentreprenør og byggherre nye erfaringer som kan få dem til å se nytten og verdien av kompetanseheving. Selv sier flere av kursdeltakerne at de gjennom å gå på kurs blir kvitt en del usikkerhet som følge av et komplisert regelverk, regler som i verste fall kan føre til alvorlige misforståelser. - Det aller viktigste er at vi får snakket sammen og dele erfaringer med de andre, inkludert potensielle fallgruver, sier en av rørleggerne. Tilbakemelding ute i felt Med økt kompetanse, minsker sjansene for feil. Men det holder ikke kun med at det funker på tegnebrettet. Kursdeltakerne bekrefter at det er et godt grep å følge dem opp ute på arbeidsplassen. - Jeg skal være med alle de firmaene som deltar på dette kurset. Jeg vil se at de har et styringssystem som er dekkende og at de faktisk bruker det styringssystemet. Rørleggere og håndverkere generelt husker jo mye mer når de kan få tilbakemeldinger underveis, ute i felt, hevder han og mener det må være positivt for alle parter en uavhengig tredjepart bidrar med kvalitetssikring. - Vi kan sikre at de leverer et anlegg med riktig og profesjonell dokumentasjon og kombinere det med tips og råd underveis. Det blir ikke minst lønnsomt for firmaene, fordi de da kan øke kompetansen uten å måtte ta folk ut av produktivt arbeid, mener han. Tom Hauger i Haaland Romerike sa tidligere i en VVSforum-artikkel, at det må være en stor fordel for alle involverte parter å utvise fleksibilitet: - Mangel på pragmatisme i forhold til regelverket kan koste rørentreprenøren svært mye penger. Risikoen kan vanskelig prises hvis man ønsker være i en konkurranse om å vinne anbudet. Som utførende aktør har vi svært lite vi skulle sagt og svært liten påvirkning, innen så mye i våre fag, uttalte Hauger. Anders Sandmæl mener denne type kompetanseheving kan føre til at flere av rørleggerne og andre fagfolk faktisk blir lyttet til: - Vi kommer til å synliggjøre kompetansen; de som deltar her får et bevis på hva de har vært gjennom. Det jeg synes er positivt med de firmaene som er med, er at de ser fremover, blant annet med den hensikt å komme myndighetenes nye dokumentasjonskrav i møte, sier den daglige lederen i Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS til VVS-forum. Disse rørleggerfirmaene var representert på kurset: Kristiansen Rørservice as, Metro Rørleggerservice AS, Oslo Akershus Rørleggerbedrift AS, Rør System AS, Solutec, Borge Rør AS, og Wislan Rør AS.