En kald vinter kombinert med høye strømpriser ga god vekst for luft-til-luft-varmepumper i første kvartal - og trenden fortsatte i andre kvartal. Totalt ble det solgt  over 42 000 enheter, viser ferske tall fra Prognosesenteret.
– Analyser vi har gjort tidligere viser at det er en klar sammenheng mellom høy strømpris og salgstall for luft-til-luft-varmepumper, og strømprisene er fortsatt høye. Samtidig vet vi at utskiftingsmarkedet slår til for fullt, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Signaler fra bransjen peker på disse faktorene som drivere for salget:
  • Kald vinter
  • Høye strømpriser
  • Flere har vært hjemme på dagtid og ønsker høyere komfort
– Mange har brukt boligen mye mer på dagtid enn før, og kanskje tatt i bruk større deler av huset. Da ønsker man mer komfort, og installerer varmepumpe. Stadig flere vil også ha varmepumpe til komfortkjøling, poengterer Rolf Iver.