- Bærekraft diskuteres som aldri før, og for oss i Heidenreich er det viktig å ivareta vårt viktige samfunnsansvar. For virkelig å utgjøre en forskjell i tiden fremover, har vi derfor utnevnt Kjetil Grønbakken til ny markeds- og bærekraftsdirektør, sier adm. direktør Bjørn Moen i Heidenreich.
Kjetil vil fortsatt ha det overordnede ansvaret for markedsføring og kommunikasjon. Bjørn Moen forteller at Heidenreich allerede er langt fremme på miljøvern. - Vi har i mange år sett på hvordan vi kan spare strøm, bruke mindre papir, redusere utslipp, øke andelen av el- biler og resirkulere på en mer effektiv måte. Vi ønsker nå å tenke bærekraft på en nye måte, ved å endre tanke- og atferdsmønstre, sier han i en pressemelding. Adm. direktør Bjørn Moen[/caption] - Å bli ledende på bærekraft innebærer at vi forplikter oss til å heve miljøprestasjonen gjennom å gjennomføre tiltak for å skape en enda mer miljøvennlig drift og et enda bedre arbeidsmiljø for våre ansatte. Helt tilbake til 2010 har vi vært Miljøfyrtårnsertifisert og denne sertifiseringen er en våre tydeligste dokumentasjoner for bærekraftinnsatsen i selskapet. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser, sier Moen. - Vi er stolt over at vi ligger langt fremme når det gjelder kriteriene for sertifiseringer og bærekraft allerede. Men vi hviler ikke på laurbærene, og forsterker nå kompetansen og fokuset innen bærekraft.