– Vi var fornøyd med det vi hadde oppnådd for en måned siden også, så de tallene vi ser den siste måneden er helt fantastiske. Jeg tror det er et tegn på at flere og flere i rørbransjen våkner, tar del i rekruttering av nye rørleggere, og fremsnakket det felles bransjeprosjektet vårt (Bli Rørlegger), sier fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge. I perioden har 7.310 facebookbrukere vist engasjement for innleggene ved å åpne, like, kommentere og dele dem. Det er en økning på 550 prosent. Antall likerklikk på siden har også økt med hele 1374 prosent! Engasjerende RørAmbassadører – RørAmbassadørene våre og presentasjonsvideoene av dem skal ha mye av æren for den drastiske økningen i oppmerksomhet. Her når vi frem til ungdommene med ungdommer, på deres språk, sier Eli. Eksempelvis har nesten 30.000 sett filmen om Aksel Halvorsen (Caverion), som har blitt delt 46 ganger, 7.000 har sett filmen om Ida Meldgaard (Comfort Lier) og om lag 4,5 tusen har sett den nyeste filmen om sørlendingen Ida Bjorland Uleberg (Halvard Thorsen AS). – Vi er veldig takknemlige for at arbeidsgiverne til våre 11 RørAmbassadører lar dem stille opp. Målet er også at det skal gi noe tilbake til bedriftene i form av positiv synlighet. De får profilering i sosiale medier på kjøpet – og kanskje enda større engasjement for rørfaget i egen bedrift. Alle bedriftene er medlemmer av Rørentreprenørene Norge, sier fagsjefen. Det er uansett ingen tvil om at den store kampen for å vise rørfagets muligheter til ungdommen står i de fire neste månedene, før søkerfristen til Vgs 1. mars 2021. – Disse månedene vil være helt avgjørende for søkertallene til rørleggerlinja neste år, sier Eli. Målet er økte søkertall Det har aldri vært vanskeligere å nå ut til ungdommer enn nå, med koronarestriksjoner i ungdomsskolene. Opplæringskontorene og bedrifter slipper i mindre grad til for å snakke med elevene inne på skolene. Dermed er digitale kanaler et av våre viktigste rekrutteringsverktøy. – Vi trenger hjelp fra hele rørbransjen til å nå ut til ungdommen og foreldrene deres, slik at vi får god nok rekruttering i årene som kommer, sier fagsjefen, og legger til: –  Søkertallene til rørleggerlinja i 2021 kan bli skikkelig gode hvis alle i bransjen er flinke til å spre det glade budskap om hvilke muligheter rørleggerfaget har. Lik, del og kommenter! Et rekrutteringsprosjekt i stadig utvikling Bli Rørlegger når ut til ungdommer, foreldre og rørleggere gjennom flere sosiale medier. I tillegg til på Facebook, kommer det stadig ut nytt innhold på Snapchat og Instagram. Ofte direkte fra RørAmbassadørene. Følg Bli Rørlegger på Instagram: @blirorlegger Bli venn med Bli Rørlegger på Snapchat: blirorlegger Snapchat er den kanalen hvor den yngste målgruppen oppholder seg mest. Her har Bli Rørlegger 1331 følgere, og når ut til flere hundre på daglig basis. Den siste kampanjen som ble kjørt her fikk 35.000 eksponeringer på fire dager – alle i målgruppen ungdommer fra 13 til 17 år. – At Bli Rørlegger-satsningen er positiv for rekruttering er jeg ikke i tvil om, og dette tjener hele rørbransjen på, sier Eli. Skrevet av: Randi Helen Nodeland