Jon Sandnes, som har ledet BNL med stø hånd gjennom mange år, tiltrådte 2. juni som spesialrådgiver for et NHO-prosjekt knyttet til Fremtidens lønn og tariff. Han har allerede flere år bak seg som styremedlem i Standard Norge.

Med Øyvind Christoffersen på toppen har Standard Norge utviklet en ambisiøs strategi og tatt store utviklingssteg. Sterke trender knyttet til blant annet digitalisering, automatisering, bransjeglidning og klima- og miljøutfordringer har gitt nye muligheter for standardiseringen i den tiden Christoffersen har ledet styret.

Den nye styrelederen, Jon Sandnes, mener standardisering er avgjørende for at samfunnet skal kunne levere bærekraftige løsninger. - Skal vi som samfunn ta vårt ansvar og levere på FNs bærekraftsmål så er strategien samlet i det 17. bærekraftmålet, nemlig det som handler om samarbeid. Utvikling av standarder er samarbeid satt i system. Standard Norge invitere alle interessenter til et samarbeid om nødvendige forhold som må standardiseres. Arbeidsformen bidrar til eierskap, gjennomføringsevne, åpenhet og transparens, påpeker Sandnes. Sandnes har gjennom sin ledelse i BNL tydeliggjort viktigheten av digitalisering i byggenæringen og samfunnet generelt. - Vi lever alle i en verden der store datamengder digitaliseres. Skal digitalisering fungere som en god verktøykasse innenfor de forskjellige næringene så er standardisering en nødvendighet, og stikk i strid med hva noen kan tenke bidrar det også til innovasjon og vekst, understreker han. Den nye styrelederen ser fram til å bidra til å sette standardisering ytterligere på kartet i samfunnet sammen med en kompetent organisasjon. - Det er med stor ydmykhet jeg går inn i rollen som styreleder, men er veldig glad for at Standard Norge har både en ledelse og ansatte som er godt kvalifisert og godt rustet til å gjøre denne viktige samfunnsoppgaven, sier han.