- Jeg har trivdes godt Bademiljø, både med arbeidsoppgaver, medlemmene og ikke minst kollegene. Men da jeg gikk ut i pappapermisjon, fikk jeg god tid på å tenke på veien videre, og om det var tid for endring. At Bademiljø samtidig var i en omorganisering, var utløsende for beslutningen om å søke nye utfordringer. Da jeg så den utlyste stillingen til Brødrene Dahl, som ønsket en som trives med markedsaktiviteter og som ønsker å lede DigITs digitale utvikling, var den som skrevet til meg, sier han med et smil.

Det var spesielt tre ting med stillingen som trigget ham:
* Å få lov å være med på videreutvikle noe nytt med en så solid aktør som BD i ryggen.
* Gjøre noe helt nytt overfor en kundegruppe som ikke har fått så mye oppmerksomhet som andre bransjer.
* Vissheten om at det er bra folk som jobber her.

- Det siste hadde jeg erfart gjennom alle år hos Bademiljø, det har alltid vært en fornøyelse å jobbe tett med BD-ansatte. Selskapet omtales ofte som en grossist, men er i realiteten en teknisk handelspartner.

Han legger ikke skjul på at det ikke var er en ulempe at selskapet også går godt, og at de er veldig målrettet og tydelig i sin satsing.

- BDs leveregel er å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for kunden. Det betyr at alle strategier handler om noe som skaper merverdi for kunden. Vårt ansvar og mitt ansvar er å iverksette tiltak som bygger oppunder BDs visjon. Det får jeg mulighet til, sammen med mine dyktige kolleger.

Som DigIT-kunde skal man få tilgang til en rekke tjenester som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere og rimeligere. DigIT vil arrangere egne kurs og møter, og tilbyr allerede nå gode fordelsavtaler hos en rekke leverandører samtidig som det gir stordriftsfordeler.

- Jeg må tenke på hva kunden har behov for og hvordan vi kan løse det for dem gjennom BD’s verdier; pålitelighet, tilgjengelighet og kompetanse. Når vi skal lage tiltak, blir det veldig konkret og vi kommer tett på kundene. En måte å jobbe på jeg liker veldig godt.

- Jeg har ikke med noen programerklæring inn i jobben, men vil bidra til å bygge opp DigIT innenfor de rammene BD har gitt. Her vil min bakgrunn og mitt blikk på muligheter forenes med den massive erfaringen som finnes i BD – med ansatte som har vært i jobben lenge og kjenner kunder og markedet godt.  Dette blir et teamwork, understreker han.

Digitalisering
Jørgen er ikke i tvil om det er behov for økt digitalisering også i VMT-segmentet.

- De fleste som har valgt seg dette yrket, er mer praktiker enn teoretiker, som synes det mest morsomme er å være ute å jobbe. Samtidig har de nok for lengst erkjent at den digitale hverdagen har kommet for å bli, og at det handler om å benytte den på best mulig og på enklest mulig måte. Derfor vil vi tilby digitale løsninger på områder vi ser vil gagne kundene og lette hverdagene deres.

Kult navn
Han har også veldig sans for navnet DigIT, som han mener er veldig beskrivende for satsingen.

- Å være ute og grave i jorda er jo det mest analoge du kan gjøre. Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på arbeidet med å knytte dette enda tettere opp mot det digitale, sier han etter noen få dager i sin nye jobb.

- Om vi skal tilby kunden innovasjon, må vi tenke digitalt - med mobil som den viktigste plattformen. I tillegg må vi selvsagt jobbe med sortimentet i alle servicesentere, hvordan vi kan gjøre handleopplevelsen enda bedre gjennom denne digitale satsingen, samt at vi må ha de riktige produktene.

- Skal vi kunne bedre tilbudet ytterligere, må vi snakke med kundene og se om det går å trekke deres ønsker inn i våre rutiner. Jeg vil selv være med rundt for å se hvordan ting foregå ute. Vi er til for kundene, derfor handler om å kjenne dem.

Utfra tilbakemeldingene de får om hva kundene ønsker, vil vi de lage en strategi for hvordan vi skal jobbe for å tilby de rette tjenestene gjennom fordelsprogrammet DigIT, sier han.

- Vi skal jobbe grundig i tiden fremover. Og om vi klarer vi å skape noe som gjøre hverdagens til kundene enklere og skaper merverdi for dem, ja da har vi lyktes!