- Igjen leser vi med stor interesse de tallene som bransjenestor Steinar Kjærstad bringer til torgs i VVSforum rundt kjedekostnader og medlemsomsetning. Han kritiserer kjedene for ikke å drive bærekraftig og jeg tenker at nettopp ordet bærekraft blir viktig i denne sammenhengen, men kanskje ikke slik Kjærstad ser det for seg, sier Øystein Kjellsen, daglig leder for Varme & Bad AS. Jeg kommer tilbake til bærekraft, men akkurat som jeg sa i mitt tilsvar for et drøyt år siden så er det alltid sunt å få et rutinert og kritisk blikk fra en mann med lang fartstid i bransjen. Men det er fortsatt uheldig å sammenligne epler med pærer på et såpass tynt faktagrunnlag som fjorårets regnskapstall. VVS-kjedene har svært ulike drifts- og medlemsmodeller og tilbyr sine medlemsbedrifter svært ulike tjenester og fordeler. Derfor er sammenlikninger basert på et slik grunnlag nesten irrelevant, men jeg skal videre kun snakke for VBs del. De andre kjedene får svare for seg selv. Les også: Ny analyse av kjedekostnader og medlemsomsetning Medlemmene til VB bestemmer retningen Kjellsen påpeker at det er medlemmene som er kjedens eiere og at det er de som sitter i styret og bestemmer hva de som kjede skal prioritere og hvilke tjenester de skal tilby. For rørleggerkjeden VB er det tre nøkkelord som skiller seg ut nå: Bærekraft, teknologi og kompetanse. - Våre medlemmer har et bevisst forhold til hva de får i retur for pengene de legger igjen hos kjeden. Først og fremst er det penger å spare på å være medlem i VB. Vi har gode innkjøpsbetingelser og avtaler med de største leverandørene av VVS-utstyr. Med kjedeavtaler tjener den enkelte rørleggerbedrift mer penger. På teknologisiden har snart 80 prosent av VBs medlemsbedrifter tatt i bruk IT-verktøyet Dextro som benyttes til kvalitetssikring av prosjektstyring, dokumentasjon, avviks- og endringshåndtering, risikoanalyse, ressursstyring og timeføring. - Et slik verktøy bidrar til store tidsbesparelser og økt lønnsomhet i hvert prosjekt. Som selvstendig rørleggerbedrift har du ikke muskler til å utvikle teknologi på en slik måte som VB-bedriftene har samlet. Kompetanse har også en pris - Våre medlemmer ønsker et grundig HMS-program og i tillegg bygger vi kompetanse på tvers i hele VB-kjeden. Vi har et omfattende kurs- og kompetansetilbud gjennom VB Kompetansesenter. Her har vi skreddersydde kurs for lærlinger og prosjektledere, og vi har egne lederutviklingsprogram. Vi har sammen med våre meget engasjerte medlemmer utviklet fagkurs på blant annet varme og energi samt Lean. - Vi har også en felles, digital kommunikasjonsplattform hvor våre medlemmer utveksler erfaringer, deler prosjektbeskrivelser og oppdaterer seg faglig. Dette bygger gode relasjoner som ikke kan måles i penger, og kjeden er i tillegg en viktig pådriver for å øke kompetansen hos alle VB-ansatte. Tilbakemeldingene fra våre medlemsbedrifter er at det ikke finnes maken til dette tilbudet i andre kjeder enn VB og det er vi stolte av. Kjærstad misforstår bærekraft Kjellsen vil jeg gjerne diskutere bærekraft med Steinar Kjærstad: - Han sier til VVSforum at det ikke er bærekraftig at VVS-kjedene gjør innhugg i medlemsbedriftenes driftsresultat. Det bør ikke være en overraskelse for noen at det har en pris å være medlem i en kjede, men spørsmålet alle våre medlemmer stiller seg før de signerer avtale med oss, er hva de får igjen for pengene. Kost og nytte. Om du kan se langsiktige besparelser på gode innkjøpsordninger, sentral markedsføring, kompetansebygging og teknologisk utvikling så er dette regnestykket i høyeste grad bærekraftig. - Og om vi tør å utvide Kjærstads forståelse av bærekraft så kan vi nå også snakke om hvordan vi som ledende VVS-kjede jobber med bærekraftige løsninger på vegne av våre medlemmer og ikke minst våre kunder. I rørleggerkjeden VB ha vi valgt oss ut konkrete bærekraftsmål. Disse jobber vi sammen med et utvalg nasjonale bedriftskunder for å tydeliggjøre for sammen å sikre at vi i hele verdikjeden har en felles forståelse for hva som gir et bidrag som virkelig monner. Hvis Kjærstad helst vil se enhver rørleggerbedrift sitte på sin egen tue og løse dette, så er kampen for klima, samarbeid, likestilling, innovasjon og økonomisk vekst tapt. VB-medlemmene har ulike behov Han viser til at VB opplever medlemsvekst, og at de som kommer inn har helt klare meninger om hvorfor de vil være med. - Jeg er akkurat nå om dagen på rundreise til alle våre medlemsbedrifter for å komme tett på og få direkte tilbakemeldinger. Et eksempel er Bryne Rør på Jæren som satser i et prosjektmarked. Hos VB får de tilgang til et nettverk på cirka 60 VB-bedrifter som er med i VB Prosjektpartner og diskuterer felles utfordringer og muligheter på tvers. Helge Norbrønd som er faglig leder og prosjektansvarlig i Bryne Rør vet hvorfor de er medlem og har vært det i ti år.  Han uttaler: «VB har et veldig bra kompetanseprogram gjennom VB Kompetansesenter, på alle nivå. Prosjektlederne våre blir blant annet kurset i avtalerett og kontraktsformer, noe som er utrolig viktig kunnskap i prosjektmarkedet. VB er veldig fremoverlente, flinke på markedsføring og flinke til å gjennomføre det som blir besluttet. Med markedspakkene og ferdig profilering så er mye av jobben gjort for oss.» Dette skaper verdi for Bryne Rør, men det synes ikke like godt i tallene som Steinar Kjærstad har samlet inn. Derfor håper jeg vi i fremtiden kan få et kritisk, men mer nyansert blikk på vår bransje, avslutter en engasjert Øystein Kjellsen.