Webinaret arrangeres både 11.-12.mars, og etter et program på rundt 25 minutter, blir det muligheter til å stille spørsmål til IV Produkts eksperter. - I disse tider må vi finne løsninger for å nå ut til våre kunder, og når vi har noe nytt og informativt å komme med, har vi valgt å arrangere et digitalt møte med våre eksisterende og potensielle nye kunder, sier salgssjef i Norge for IV Produkt, Lars Lerdalen. Under webinaret skal det blant annet snakkes om betydningen av et godt inneklima, og hvordan menneskers helse, velbefinnende, læringsevne og prestasjonsevne fungerer med riktig og god ventilasjon. I tillegg skal fokuseres på bærekraft og hvordan en grønn investering også kan være lønnsom. - Vår tanke er å gi markedet en gjennomgang av hvordan vi på IV produkt tenker i forhold til ventilasjon for fremtiden. Hvilke løsninger er bærekraftige, og samtidig lønnsomme for våre kunder. Vårt produktsortiment og løsninger på aggregatsiden er omfattende, og vi er blitt en av markedslederne i markedet. Nå ønsker vi å dele vår kunnskap med markedet gjennom dette webinaret som for øvrig blir arrangert på svensk fra vårt hovedkontor i Vaxsjö i Sverige, sier Lerdalen. Mer info om webinaret finner du her