– Ingeborg-nettverket ble etablert i 2016, og har siden den gang bidratt ved å være en støttespiller for kvinner i rørbransjen. Gjennom r nye satsing på et mentorprogram i 2021, håper nettverket på å bidra til at flere kvinner har ambisjoner om å komme seg opp og frem. Målet er at mentorprogrammet skal fremme personlig og profesjonell utvikling hos kvinner gjennom jevnlige samtaler med en mentor. Videre ønsker foreningen at mentorprogrammet kan bidra til at kvinner i større grad kan vokse seg inn i stillinger med beslutningsmyndighet, skriver Ingeborg-nettverket i en melding.

- Vi håper at mentorprogrammet kan bidra til at kvinner i bransjen løfter ambisjonene for arbeidskarrieren sin. Gjennom jevnlige møter mellom deltager og mentor, er vi sikre på at flere vil føle på en faglig og personlig utvikling, sier leder av Ingeborg-nettverket Eli H. Heyerdahl Eide.

Mentorprogrammet skal være et gjensidig prosjekt der begge parter føler på utvikling og mestring. Gjennom utveksling av kompetanse, verdier og holdninger vil programmet sørge for at personlig og profesjonell utvikling skjer på begge sider av relasjonen.  

- Mentorprogrammet er en god mulighet for kvinner i bransjen til å komme sammen og dele erfaringer og kunnskap på tvers av roller. Målet er at dette skal skape gjensidig inspirasjon og motivasjon for begge parter, sier Anne Dahl Øiseth som er styremedlem i Ingeborg-nettverket med ansvar for nettopp Mentorprogrammet.  

Mentorprogrammet skal også være et sted for å koble kvinner som ønsker en karriere innen rørfaget sammen med toppledere i bransjen. På den måten kan programmet sørge for at flere kvinner velger en karriere innen rørbransjen.  

Mentorprogrammet vil ha oppstart i april, og vil spesielt egne seg for kvinner i rørbransjen som ønsker en personlig og karrieremessig utvikling.