- Det er veldig viktig og bra at Stortinget nå diskuterer situasjonen i byggenæringen. Komitéen har lyttet til næringen og anerkjenner den vanskelige markedssituasjonen, og det det setter vi pris på. En enstemmig komité har derfor innstilt på å be regjeringen om å gjøre en analyse av utviklingen i byggenæringen før revidert nasjonalbudsjett legges fram i mai, med formål om å se hvilke tiltak som kan være nødvendige for å øke aktiviteten i næringen. Det er veldig bra å lese, og jeg vil gi skryt til hele komitéen for innstillingen, sier Nina Solli, adm. direktør i NHO Byggenæringen i en kommentar til komitéens innstilling.

- Vi opplever at flertallspartiene lytter til våre innspill, også til revidert budsjett. Dette vedtaket i Stortinget gjør at vi forventer at det kommer nye konkrete tiltak fra Regjeringen som sikrer aktivitet og sysselsetting. Ekstraordinært høye konkurstall og nye prognoser for produksjonsfallet i byggenæringen viser at det er helt nødvendig for å unngå store konsekvenser for samfunnet på sikt. Det er viktig med rask handling, sier Nina Solli. 

Det var ventet at forslaget om endringer i permitteringsregelverket ikke har flertall i Stortinget på det nåværende tidspunkt. Arbeids- og sosialminister Tonje Brenna har tidligere signalisert at det ikke er aktuelt å endre regelverket.