Det sier Morten Helland Stensrud, Chief Commercial Officer i Norsk Byggtjeneste.

- NOBB-konferansen 2022 blir årets happening for byggenæringen fylt med spennende innlegg fra kjente og ukjente. Du vil høre om Amazons etablering i det nordiske markedet, hvordan Prognosesenteret ser på fremtidsutsiktene i byggenæringen og hvordan det har gått med Tørn.no siden etableringen i 2020, sier Stensrud

Han poengterer at NOBB-konferansen 2022 passer for alle som jobber innen byggenæringen med logistikk, salg, markedsføring og produksjon. Konferansen passer for de som jobber med produktdata, de som planlegger, forsikrer, konstruerer og bygger i Norge, ansatte i byggevarekjedene og de som leder bedrifter innen bygg og VA/VVS.

Første dagen av konferansen setter søkelys på markedsinnsikt og inspirasjon, og inneholder mange spennende foredragsholdere som Eivind Kristoffersen - Sopra Steria, Anna Nordlander – Amzello, Anjali Bhatnagar – Tørn.no, StartUpTimen med Sirken, Reduzer og BuildFlow, og til slutt Nejra Macic – Prognosesenteret.

Dag 2 blir en mer fagrelatert dag med paralellsesjoner, og for VVS-bransjen er parallellsesjon: NOBB – VAVVS møtetorg en interessant sesjon som burde interessere.

- Her får du møte viktige ressurspersoner som har innsikt og erfaring fra digital samhandling, de er tilgjengelige for spørsmål og gode diskusjoner fra alle. Få direkte dialog med personer fra ulike aktører som kan gi deg råd rundt hvordan du kan forbedre egne arbeidsprosesser. Armaturjonsson, Rørentreprenørene Norge, ISYS, Avensia, FON (VVS-kjedene), Byggtjeneste og vil ha innlegg og dele erafringer under denne seansen, sier markedssjef VA/SS Tor Strand Jacobsen i Norsk Byggtjeneste. 

- I tillegg til dette blir det foredrag rundt NOBB Leverandør og Miljødata hvor Kristine Bergendahl fra Byggtjeneste vil fortelle mer om NOBB Miljødata, samt hvordan man forvalter en mer etablert tjeneste ved navn ECOproduct. I parallell sesjonen «Miljødata i praksis» vil man møte de som bidrar til det grønne skiftet på sin måte, ved å være brukere av NOBB Miljødata og ECOproduct. Målsetningen er gode diskusjoner og kunnskapsdeling, påpeker Helland Stensrud. 

Det blir også anledning til å delta på festmiddag den 16.november. 

Mer info om konferansen finner du her.