De nye rørleggermesterne på Romerike ble tatt godt i mot av laugets medlemmer.

De nye rørleggermesterne er, Wahid Rawan, rørlegger hos Instant VVS AS, Henrik Short, ettermarkedsansvarlig i Bjerke Rør AS, Roy Inge Eid Nysted, rørlegger hos Askim & Mysen Rør, avd. Romerike, Stein Egil Kvam, rørlegger Lillestrøm Rørleggerbedrift AS, og Birger Pedersen, prosjektleder hos Rørteft AS. 

Alle de nye mesterne var skjønt enige om at jobben som må til for å kunne kalle seg rørleggermestere er verdt innsatsen de har måtte legge ned ved siden av jobben.
- Ny kunnskap og erfaring er viktig for å holde seg oppdatert, og spesielt vår bransje hvor det skjer mye, og som favner veldig bredt. Vi skal ha kunnskap om mye, og våre kunder krever mer enn tidligere, sier en stolt rørleggermester.

Oldermannens tale engasjerte
-  Dere er her i dag for å få et synlig bevis på at dere har jobbet og slitt for å tilegne dere kunnskap. Dere må være stolte av den formidable innsatsen dere har gjort for å komme dit dere er i dag, og at dere nå har nådd målet. Noen har lett for å tilegne seg kunnskapen, mens andre må jobbe mer, men det er gjerne sammen at vi når felles mål! 

Han minnet om at kunnskapen i dagens samfunn ofte måles etter formalkompetanse. Men at den samlede realkompetansen de besitter, er svært viktig og attraktiv, i tillegg til den formelle delen. 

- Når dere nå blir mestere, og kanskje starter egne bedrifter, vil jeg oppfordre dere til å vare på lærlingene. Tenk tilbake på den tiden dere selv var i samme situasjon! 

Han ønsket deretter alle de nye mesterne hjertelig velkomne til å bli opptatt som medlemmer i Romerike Rørleggerlaug. Med det blir de en del av et hyggelig sosialt fellesskap, men kan også bidra til å utvikle og bevare dagens utdanningssystemet. 

Saken fortsetter under bildet:

Anders og Einar -1.jpg
Bildetekst: To helt sentrale skikkelser i norsk rørbransje og i Romerike Rørleggerlaug var selvsagt riktig og flott antrukket under sermoien og utdelingen på ærverdige Kjeller Gård. Fra venstre Anders Larmerud, og fungerende oldermann Einar Mehus. 

Teori og prakis
Rolf Nyborg i Mesterbrevnemda gratulerte de nye rørleggermesterne, og fortalte de frammøtte litt om hvem nemda besto av, og hvordan de jobbet. 

- Som Mester har du en høyere yrkeskvalifikasjon og er utdannet til leder i faget ditt. Det spesielt viktige med mesterbrevet, er den nære sammenhengen mellom teori og praksis – og da spesielt for de som har falt utdanning ved siden av at de har jobbet. 

- En Mester skal kunne lede andre folk, men også fortsatt utøve faget på et høyt nivå. Denne lederkvalifikasjon må vi alle samarbeide om for å gjøre den mer kjent og anerkjent i hele samfunnet vårt. 

Han minnet også om den viktige rollen en rørlegger har, og trakk fram våre sykehus som et eksempel: 

- Det hjelper ikke om vi har verdens beste kirurger, for de får ikke gjort jobben sin om dere ikke har gjort jobben deres. Det er med andre ord en svært viktig posisjon dere har. Fagkunnskap gir trygghet i alle ledd!  

Mestertittelen er lovbeskyttet og uttrykk for kvalitet og seriøsitet. Mesterbrevnemda kan derfor tilbakekalle et mesterbrev med loven i hånd dersom man under utføring av næringsvirksomhet har gjort seg skyldig i mislige forhold eller har vist grov forsømmelighet. 

- Så selv om dere nå har fått mesterbrevet, må dere også kunne leve opp til hva det innebærer. Men heldigvis er det svært få slike saker vi har, og jeg er sikker på at dere vil utøve yrket på en forbilledlig måte. 

Også Nyborg anbefalte de nye mesterne å melde seg inn i lauget, og med det bidra med innspill og fornyelser, slik at de lettere kan holde tritt med utviklingen i bransjen.