Regjeringen la i dag, 10. november, frem en generell kompensasjonsordning for alle deler av næringslivet, slik NHO har arbeidet for.

- NHO har hele høsten argumentert for at vi trenger en generell kompensasjonsordning for alle bedrifter som er rammet av krisen. Utviklingen den siste tiden, har gjort behovet enda tydeligere. Det er derfor bra at regjeringen nå har kommet oss i møte med en bred ordning som gir støtte bestemt basert på hvor hardt bedriftene er truffet, ikke hvilken næring de sorterer under. Dette vil kunne sikre arbeidsplasser i en ekstremt krevende situasjon, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.  

-Nå regner vi med at regjeringen setter seg ned med Frp i Stortinget, og da håper vi å få på plass noen justeringer som kan gjøre ordningen enda bedre. Taket for hva man kan få i måneden må heves til 80 millioner per konsern per måned, og kompensasjonsgraden må være på minst 70 prosent gjennom hele perioden. Det er riktig at lengden av ordningen vurderes i februar, men ordningen kommer til å måtte vare langt inn i 2021, sier Almlid.  Regjeringen foreslår også, at bedrifter med utenlandsk arbeidskraft, skal få økonomisk støtte til å dekke kostnader knyttet til smittevern og nye karanteneregler. Det er viktig for bedrifter som er helt avhengig av tilgangen til utenlandsk arbeidskraft.  
Dette foreslår regjeringen  
Regjeringen foreslår at bedrifter som har opplevd et omsetningsfall på 30 prosent, sammenlignet med måneden før, kan søke kompensasjon.   Bedriftene vil kunne søke kompensasjon for 60 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader, justert for omsetningsfall, i september og oktober. For november og desember vil bedriftene kunne få dekket 70 prosent av utgiftene. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av støttenivået over nyttår.  Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningen skal gjelde til utgangen av februar. I løpet av februar vil regjeringen gjøre en vurdering av behovet for videre kompensasjon.  Forslaget innebærer at det vil bli mulig å få opptil 50 millioner kroner i måneden for store bedrifter/konsernStøtten som gis over 30 millioner vil komme med en avkortning  Det blir mulig å søke over nyttår.  
Dette mener NHO  
NHO mener Stortinget må heve taket for kompensasjon til 80 millioner kroner per store bedrift/konsern, per måned, slik kompensasjonsordningen var lagt opp i vår. De store bedriftene står for ekstremt mange arbeidsplasser vi ikke har råd til å miste.  NHO mener også at kompensasjonsgraden for hele perioden må være på minst 70 prosent Vi har forståelse for at noen tar til orde for 80 prosent kompensasjonsgrad. I vår var kompensasjonsgraden på 90 prosent for bedrifter som var stengt ned.   Hvis man får på plass en kompensasjonsordning som denne, vil det hjelpe mange bedrifter.  Det er likevel viktig for meg å understreke –  kompensasjonsordningen er bare ett av mange tiltak som trengs, for å sikre arbeidsplasser gjennom krisen, avslutter Almlid.