- Vi valgte VB spesielt for deres tilbud på kurs og kompetanse gjennom VB Kompetansesenter samt kjedens tilnærming til å arbeide riktig første gangen. Vi ser virkelig fram til å ta i bruk VB sitt digitaliserte kvalitetssystem Dextro, sier Helgeland i en pressemelding.

- VB har i lengre periode jobbet for å få med flere prosjektbedrifter i kjeden. Vi har allerede mange meget gode prosjektbedrifter i VB men for å gjøre den enkelte VB bedrift enda mer attraktiv som samarbeidspartner er vi opptatt av å utvikle et unikt miljø bygget på læring og utvikling VB bedriftene i mellom. Ingeniører, prosjektledere og baser i bedriftene skal vite at de har kolleger landet rundt som har gått den samme skolen som dem hvor samhandling og erfaringsutveksling på tvers av medlemsbedriftene står sentralt, uttaler daglig leder i VB, Øystein Kjellsen videre i meldingen.

Nils Ove Helgeland uttaler seg på vegne av eierne i Hellevik VVS, når han påpeker at for å sikre at de ivaretar alle sine dyktige medarbeidere på en god måte, samtidig som de møter kundenes krav og forventninger i forhold til digitalisering, dokumentasjon og bærekraft, så vurderer selskapet det som riktig å bli en del av VB.
- Vi har over tid sett hvordan VB har satset på å bygge sitt eget kompetansesenter. Med mulighetene til å satse på utdanning og oppfølging av alle medarbeidere - lærlinger, rørleggere, baser, prosjektledere og ledere - så føler vi oss sikre på at vi kan bygge laget vårt videre. VB Kompetansesenter har dessuten satset hardt på utdanning innen varme og energi, noe som passer godt med vår strategi og satsing for framtiden.

- Et annet område vi ser at VB har satset på over tid og som vi tror vi vil være tjent med, er deres arbeid med å sikre gode arbeidsprosesser gjennom VBs digitale kvalitetssikringssystem Dextro, sier Helgeland.
- I Hellevik VVS kjører vi knallhardt på Lean. Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring og jobber hele tiden for å finne de beste samarbeidsformene med dem vi jobber sammen med. For oss handler det om å unngå unødvendig omarbeid, sløsing og unødvendige arbeidsoperasjoner.

Selskapet ble etablert i 2003, selskapet har i dag 31 ansatte.
- Vi er registrert opplæringsbedrift, og har til enhver tid flinke lærlinger i bedriften, uttaler en entusiastisk daglig leder.

- Vi betjener alle typer kunder, men hovedfokus ligger mot prosjektmarkedet og utbyggere og entreprenører. Vi leverer alle tjenester innenfor rørleggerfaget, både små, mellomstore og store prosjekter. Vi har også en god del serviceoppdrag rettet mot en stor innarbeidet kundegruppe, uttaler Helgeland.

- VB og Hellevik VVS ser gode muligheter for å utvikle seg sammen. Jeg er sikker på at vi sammen vil komme styrket ut av dette samarbeidet, sier Kjellsen.

- VB med sitt meget flotte kompetansesenter, sitt dyktige innkjøpsteam og kjedens fokus på å arbeide «riktig første gangen», passer godt med vår strategi, utdyper Helgeland til slutt i pressemeldingen.
- Vi ser også fram til å bli en del av et større faglig miljø sammen med VB sine bedrifter i regionen og landet ellers.