- Den viktigste omstillingen har vært å gi ansvar med tilhørende myndighet til de som jobber tettest på kundene. Det å flytte beslutningsmyndighet til de som møter kundene hver dag er vår måte å sette kundene i fokus. Og resultatene så langt i år forteller oss at det har virket, kundene har handlet mer og mer hos oss gjennom hele pandemiperioden. Vi vil takke kundene for at vi får anledning til å levere til dem og hjelpe dem med problemløsning i hverdagen. Både VVS- og VA-kundene stiller stadig økende krav til sin grossistforbindelse, og disse kravene skal vi leve opp til også i fremtiden, sier Bjørn Moen i en pressemelding.

Trivsel blant de ansatte
Kjetil Grønbakken, markeds- og bærekraftsdirektør i Heidenreich, påpeker at trivsel blant de ansatte er en forutsetning for å levere gode resultater.
- Da Bjørn tok over sjefsrollen for to år siden, var hans mantra at den store forskjellen ligger i menneskene som jobber i organisasjonen. Og det har gitt resultater. Heidenreich har nylig gjennomført en intern undersøkelse blant de ansatte, som viser at over 90 prosent sier at de ser positivt på fremtiden som ansatt i Heidenreich. Den samme undersøkelsen viste også at over 98 prosent av de ansatte var fornøyd med informasjonen de fikk fra arbeidsgiver under koronaperioden, understreker Grønbakken.

Bærekraftstiltak er en forutsetning for og lykkes
- Bærekraft er ikke noe selskaper lenger kan smykke seg med, men det er konkrete mål og tiltak, skyter Moen og Grønbakken inn i fellesskap.

Begge to innrømmer Heidenreich har satt seg ambisiøse mål når de skal redusere sine utslipp med minimum 70 prosent  innen 2030.
- Dette krever tiltak som vi allerede er i gang med. Vi skal fortsette å redusere det vi gjør i dag som ikke er bra, og øke det vi må gjøre som er bra for en bærekraftig fremtid, påpeker Moen.

- Vi har ikke bare ambisiøse mål, men vi er også tydelige på virkemidlene vi må iverksette for å nå målene. Helt tilbake til 2010 har vi vært Miljøfyrtårnsertifisert og denne sertifiseringen er en våre tydeligste dokumentasjoner for bærekraftinnsatsen i selskapet. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser, fortsetter Grønbakken.

I flere undersøkelser som er gjort rundt bærekraft og miljø i ulike fora, forteller to av tre norske toppledere at bærekraft og miljøvennlig drift er en forutsetning for å drive lønnsomt i 2030.

Det sier Moen er en viktig faktor for Heidenreich når de planlegger sin strategi for årene fremover.
- Vi har tydelige vekstmål fremover og vi skal fortsette å ta markedsandeler, og bærekraftstiltak er derfor en nødvendighet. Mange av våre tiltak iverksettes selvsagt internt, samtidig som vi er tydelige på at vi kan ikke få til alt alene. Bærekraft er samarbeid. Vi kan gjøre litt hver for oss, sammen kan vi gjøre mye. Skal vi nå våre mål, ikke bare i vårt selskap, men for hele kloden, så er vi avhengig av samarbeid og felles innsats. Det vil kreve tilpasninger fra alle parter i den verdikjeden som vi er en del av.