Analyser av byrommet har blitt mye mer aktuelt i byggebransjen. Nå har det endelig kommet en etterlengtet lærebok.

Akkelies van Nes fra Høgskulen på Vestlandet og Claudia Hedwig Yamu fra OsloMet har forfattet boken «Introduction to Space Syntax in Urban Studies», som tar for seg teorier og metoder for modellering og analyse av byer, hvor rom og romlige relasjoner spiller en sentral rolle. Boken gir innsikt i hvordan komplekse arkitektoniske og urbane systemer fungerer, og hvordan areal kan planlegges, utformes og produseres for å skape bedre og mer bærekraftige samfunn. Sentralt i byplanlegging Dette er relevant i mange sammenhenger, fra møblering på en arbeidsplass til bedre forståelse av sentrale områder i urbane regioner, og til sammenligning mellom før og etter en ombygging. Nyttig for bærekraftige planer – «Space Syntax» kan forutsi sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser av utvikling av mobilitet og arealbruk, og brukes til design og planlegging av trygge og livskraftige byer og nabolag, forteller Claudia Hedwig Yamu. Dermed kan det også være nyttig i politiske beslutninger som kan komme mennesker og miljø til gode. Etterlengtet lærebok «Space Syntax» oppstod alt på 1970-tallet, men så langt har den akademiske litteraturen vært fragmentert. – Ofte blir viktige detaljer kun formidlet muntlig, og fagfolk gjør ofte mange feil på grunn av manglende tilgjengelig faglitteratur. Dette har gjort det svært aktuelt å skrive en lærebok. Sentralt i nytt masterprogram Institutt for bygg- og energiteknikk på OsloMet planlegger nå det nye masterstudiet «Smart Mobility and Urban Analytics», der den nye læreboken blir viktig. Masteren blir tverrfaglig med fokus på blant annet digitale verktøy for by- og transportanalyse, planlegging, geografiske informasjonssystemer (GIS) og datavitenskap. Et spesialområde blir nettopp «Space Syntax» og urban mobilitet. Får rosende omtale Den nye læreboken kom i august 2021, og har alt fått rosende omtale fra anerkjente fagfolk ved en rekke universiteter verden rundt. Boken kan lastes ned gratis som e-bok (springer.com).