På styremøtet i RørNorge sist uke var det en klar enighet om at kompetansen må heves, slik at rørleggere blir trygge til å anbefale og bygge gode vannbårne energianlegg, var konklusjonen i et samstemt styre.

Administrasjonen i RørNorge er glad for at styret tilslutning til satsingen.

– Regjeringen har lagt en tydelig strategi for å energi effektivisere det norske boligmarkedet. Det er godt nytt for miljøet og det frigjør elektrisitet til andre viktige oppgaver. For rørleggeren betyr det mer jobb og vi må bidra til at den blir gjort godt og riktig, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland.

I budsjettforliket fikk SV gjennomslag for å øke ENOVAS budsjett med 700 millioner kroner, øremerket først og fremst for energieffektivisering i bygg og husholdninger. Vannbåren oppvarming, varmepumper, fjernvarme og balansert ventilasjon vil være nøkkeltiltak for å klare dette.

– Budsjettforliket er gledelig og gjør det bare enda viktigere at de vannbårne energisystemene blir gode og effektive, påpeker Røiseland.

Det var fagsjefene Eli H.H. Eide og Henrik Seljeset Berg-Olsen som la frem planene for satsingen på opplæring.

– Endelig har myndighetene oppdaget vannbårne energisystem. Da er det viktig at vi er på ballen og engasjerer hele bransjen i et kompetanseløft, sa Eide.

Planen er at siste års lærlinger fra 2025 får tilbud om kurs i vannbårne anlegg. 

Kilde: RørNorge