Forskningssenteret Klima 2050 ble opprettet i april, og gjennom åtte år skal det forskes på klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Vertsinstitusjon for Klima 2050 er SINTEF, og senteret vil ledes i samarbeid med NTNU.

Nå er senterets første styre valgt, med konserndirektør Grethe Bergly fra Multiconsult som styreleder.  Konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk er godt fornøyd med sammensetningen.

– SINTEF er vertsinstitusjon for et nytt, stort forskningssenter innen klimatilpasning. Med 18 partnere; fra industrien, fra det offentlige og fra akademia, har vi et flott lag til å øke kunnskapen innen dette området som er av stor betydning for det norske samfunn. Nå har vi på plass et styre med dedikerte ledere, og jeg gleder meg til vi nå skal i gang med arbeidet, sier Rønneberg.

Den nyvalgte styrelederen ser også frem til arbeidet som ligger foran.

– Gjennom styreledervevert i Klima 2050 viderefører jeg Multiconsults tradisjon med å være engasjert i FoU knyttet til næringen, sier Bergly. – Jeg er beæret over tilliten og ser frem til å være bidragsyter inn mot et prosjekt som skal være med å skape morgendagens løsninger på områder som vil ha stor betydning for samfunnet og BAE-næringen.

Styret vil bestå av:
Multiconsult, v/ Grethe Bergly (styreleder)
NVE, v/ Anne Britt Leifseth,
Statsbygg, v/ Håvard Zachariassen
Statens Vegvesen, v/ Marit Brandtsegg
Multiconsult, v/ Grethe Bergly
Norgeshus, v/ Dag Runar Båtvik
Skanska, v/ Rune Stene
NGI, v/ Anders Solheim            
NTNU, v/ Carl Thodesen
SINTEF, v/ Hanne Rønneberg

Forskningsrådet v/ Svein Erik Moen er observatør i styret.