De to VVS-bedriftene har over en lengre periode levert sterke resultater på hver sin kant av Vestfold og Telemark fylke. Gran VVS AS, en del av det nyetablerte profilhuset VVS Norge Prosjekt, har vokst til å bli fylkets største rørleggerfirma med sine 54 ansatte. Med en rekke komplekse prosjekter over hele Østlandet, har sprinkler utgjort en sentral del i mange av deres prosjektleveranser. I likhet med Gran VVS, har også Oskar Johansen AS (Comfort Notodden) lang erfaring med ulike samarbeidsprosjekter knyttet til fagområdet.  Bedriftene håper nå å realisere store synergier i deres nye foretak Teknisk Sprinkler AS.

- Dette har vi skikkelig troen på. Bransjen har de senere årene vært preget av en økt grad av profesjonalisering innen alle respektive fagområder. Vi har identifisert et markedsbehov og oppretter et foretak med ekspertise innen sprinkleranlegg. Teknisk Sprinkler AS vil ha et dedikert team av rørleggere og teknikere som har den ypperste kompetansen på feltet, sier Ole-Tonny Johansen Larsen, daglig leder i Oskar Johansen AS og styreleder i det nye selskapet. 

Fagarbeid med sprinkler er komplekst og krever mye av leverandørene. Den stadige spissingen innen fagområdet har bidratt til å forsterke kravene ytterligere. Det nyopprettede foretaket vil kunne bidra som en fleksibel samarbeidspartner som bistår andre bedrifter med å imøtekomme dette. 

- Vi har sett at mange små og mellomstore rørleggerfirmaer føler at de mangler tilstrekkelig fagkompetanse på sprinkler i egen stab. For slike firmaer vil vi kunne levere hele eller deler av leveransen. Vi skal være fleksible, løsningsorienterte og effektive. Målet vårt er at Teknisk Sprinkler skal være samarbeidspartner nummer én på sprinkler, sier Larsen. 

Pål Erik Johansen Larsen vil innta rollen som daglig leder for det nye selskapet. Bedriften vil være lokalisert på Notodden med nedslagsfelt over hele Østlandet. 

- Teknisk Sprinkler vil etableres med et team bestående av dedikerte og engasjerte rørleggere fra både Gran VVS AS og Oskar Johansen AS. Samarbeid gir suksess, og vi kommer til å ha behov for flere dyktige hender på laget, sier Larsen, og legger til en oppfordring om at nysgjerrige bør ta kontakt:

- Vi skal i gang med flere spennende prosjekter på Østlandet i tiden som kommer og håper å høre fra dem som har lyst til å være med på laget.