– I tillegg til flere økonomiske fordeler, så er hovedgrunnen til at vi vil være medlem å påvirke beslutningsorganer som gjelder vår bransje – både lokalt og sentralt – mot storting, direktorat etc., sier daglig leder Richard Aslaksen-Vedvik i Slettedal VVS AS. Barkåker-bedriften er også opptatt av å befeste sitt rørleggerselskap som en seriøs aktør, i likhet med Norsk Drift og vedlikehold AS i Florvåg. – Jeg ønsker at bedriften skal ta del i fellesskapet og fremme de seriøse i yrket. RørNorges logo anser jeg som et kvalitetsstempel å kunne skilte med. Vi ønsker også å bruke en del av kursene som går i regi av organisasjonen – som blant annet mesterbrevet, sier daglig leder Ole Martin I. Monsen i Florvåg-bedriften. Sterkere sammen – Korona har virkelig demonstrert at bransjer blir sterke av å stå sammen. Konkurransen fra resten av verden blir ikke mindre med årene som kommer, mens kravene til yrket blir flere. Det gjelder å stå sammen, så vi ikke går dukken hver for oss. En bransje med sterkt samhold kan jobbe frem rammevilkår som gjør det lønnsomt å drive og attraktivt for ungdom å gå inn. Hvert nye medlem gjør oss samlet litt sterkere, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i RørNorge. Viktig at lærlingen får best mulig oppfølging Lærlinger er den viktigste grunnen til medlemskap for daglig leder Stian Kallevik i Brødrene Kallesten Rør AS i Telemark. – Vi ønsker å være medlem først og fremst fordi vi ønsker å ta inn lærling i vår bedrift. Da synes vi det er viktig at lærlingen blir tatt godt vare på og får den beste oppfølgingen han eller hun kan få. I tillegg har RørNorge masse kunnskap og hjelp man kan dra nytte av i ulike situasjoner, sier han. Som de fleste RørNorge-avdelinger, har vår Telemarksavdeling eget opplæringskontor. Det har også vår avdeling i Rogaland, som er Eiwa AS' lokale avdeling. – Alle bedrifter jeg har vært i i GK og Caverion har vært medlemmer hos RørNorge, og jeg har alltid likt det arbeidet som er blitt gjort. Samholdet mellom bedriftene og seriøsitetsstempelet man får innad i bransjen, at man bidrar til bransjen med lærlinger, videreutvikling og får en stemme inn mot lovverket og TEK er alle grunner til at vi ønsker å være medlemmer. Det lokale arbeidet som blir gjort i Rogaland har også gjort at vi har lyst til å være med. Da vi ble nyetablerte ville vi vise at vi er kommet for å bli, at vi vil bidra til at bransjen har en god og sunn vekst økonomisk og faglig, sier daglig leder Daniel Kolstø Eik i EIWA Disse bedriftene har også blitt medlemmer:
  • Valnesfjord Produksjon AS (Valnesfjord)
  • Rørleggermester Furth VVS AS (Vigra)
  • Finn og Albert Egeland AS (Arendal) x
  • Rørlegger Anund Aas AS (Kongsberg)
  • DS Rørteknikk AS (Førde)
  • Flyt Rør AS (Oslo)
  • RK Rørfornying Norge AS (Oslo)
Ekstra drahjelp til nyoppstartede Flere av de nye medlemsbedriftene har meldt seg inn via NHOs gründerordning. På denne måten kan de teste ut medlemskap i to år for 2 000,- i året. – De nystartede bedriftene får også fri tilgang på teknisk og juridisk støtte, det gir trygghet og sikrer at man gjør mindre feil. Vi ønsker at bedrifter i rørbransjen skal lykkes og da er det fint å tilby en hånd å holde i fra starten, sier Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge. Seriøsitetsfokuset ligger som en rød tråd også i gründerordningen, der bedriftene forplikter seg til å ta mesterutdanning underveis i medlemskapet. Skrevet av Randi Helen Nodeland, Rørentreprenørene Norge