For få år siden var det vanlig med vinduer som har en U-verdi på 2,8 eller enda dårligere. Fra og med neste år er kravet 1,2 eller bedre. Det er antakelig det mest revolusjonerende fremskrittet innen byggevarebransjen overhodet, og det stopper ikke der. Isolerglassprodusenten Saint-Gobain Bøckmann i Fredrikstad kan levere vinduer med U-verdi helt ned til 0,4. Da har man et vindu som isolerer bedre enn ønskelig, fordi det på noen kalde dager vil bli rim på utsiden av vinduet.

Dagens ekstremt isolerende vinduer er gjort mulig takket være tynne belegg av edelmetall som legges på glasset. Disse beleggene sørger for at varme inne ikke slipper ut, at uønsket solvarme stenges ute, mens ønsket varmetilskudd fra solen slippes inn. Disse egenskapene kan kombineres med andre egenskaper, som lyddemping, brannsikring og innbruddssikring. Ultra-energiglasset har 7 belegg.

Brødrene Bøckmann AS ble etablert i 1962. Virksomhetsområdene er isolerglassproduksjon, aluminiumfasader og vanlig glassmestervirksomhet.
Salgssjef Cato Høili forteller at da han og salgssekretær Britt Ileby begynte der for 31 år siden, var omsetningene 11 millioner kroner. I 1996 ble bedriften en del av Saint-Gobai-konsernet og da kom Scandi Glass i Vestfold inn. Nå er navnet Saint-Gobain Bøckmann AS og omsetningen er 600 millioner kroner.

En stor del av omsetningen hos Saint-Gobain Bøckmann er aluminiumfasader. Bedriften er Norges største produsent og leverandør av aluminiumfasader.

Glass var opprinnelsen til det verdensomspennende Saint-Gobain-konsernet, men står nå bare for 14 prosent av omsetningen. Den største divisjonen er byggevarekjeden Optimera-gruppen. I Norge eier Saint-Gobain også Brødrene Dahl AS. På verdensbasis har Saint-Gobain over 200 000 ansatte og omsetter for over 34 milliarder euro – det tilsvarer 340 milliarder kroner.

Det er 28 glassverk i Saint-Gobain-systemet. Det meste av det som brukes i Fredrikstad kommer fra Egborough i England. Salgssjef Cato Høili kan fortelle at Frankrikes største isolerglassfabrikk er mindre effektiv enn Bøckmann i Fredrikstad. Her ble det i 1996 installert verdens første helautomatiske skjæremaskin.

I forbindelse med diskusjonene om glassfasader og deres estetikk og energiegenskaper, har Cato Høili et sterkt ønske: Vi skulle ønske at arkitektene visste mye mer om glass.

Bøckmann 1: Skjæring av profiler til aluminiumfasade.

Bøckmann 8: Verdens første helautomatiske skjæremaskin for glass.

Bøckmann 6: Salgssjef Cato Høili i sitt rette element.