GK kan etter første halvår vise til økt omsetning og rekordhøy ordreinngang, på tross av at det skandinaviske markedet viser tegn til oppbremsing. God balanse mellom entreprise- og servicevirksomheten og en sunn ordrereserve gir et robust fundament framover. 
GK hadde totalt 1 580,3 millioner kroner i driftsinntekter i 2. kvartal 2023, en økning på 8,2 prosent sammenliknet med 1 460,6 millioner kroner i 2. kvartal 2022.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var -6,6 millioner kroner, mot 20,3 millioner kroner i fjor. Underliggende drift er stabil, men økte materialkostnader og utviklings- og engangskostnader påvirker resultatet. Resultat før skatt (EBT) var -26,8 millioner kroner, mot 4,3 millioner kroner i 2. kvartal i fjor.

- Vi opprettholder god aktivitet og omsetningsvekst i et mer usikkert marked. Ordreinngangen så langt i 2023 har vært sterk, og det viser at vi nyter høy tillit hos kundene. Lønnsomheten totalt sett er selvsagt ikke der vi ønsker, men det jobbes aktivt og målrettet i alle deler av virksomheten med både kostnader og operasjonell effektivitet. Vi forventer at vi gradvis vil se effekter av de omstillingstiltakene som gjennomføres, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i en melding. 

Per første halvår 2023 utgjorde driftsinntektene i konsernet 3 280,0 millioner kroner, mot 2 912,8 millioner kroner per 30. juni 2022. Det er en økning på 12,6 prosent. EBITDA etter første halvår var på 19,8 millioner kroner, mot 25,3 millioner kroner i 2022, mens resultat før skatt var på -18,3 millioner kroner, mot -6 millioner kroner i 2022.

Ordrereserven styrket med rekordkontrakt
GKs ordrereserve er betydelig styrket dette kvartalet, bl.a. som følge av vunnet ventilasjonskontrakt på Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo, for Statsbygg. Ved utgangen av 2. kvartal utgjorde ordrereserven totalt 4 547,9 millioner kroner, en nær dobling av ordrereserven etter samme periode i fjor og en økning på nesten 46 prosent siden årsskiftet.

- Selv om markedet viser tendenser til oppbremsing i alle tre land, særlig innenfor bolig og leilighetsbygg som treffer både service- og entreprisevirksomhetene vår, er vi godt rustet for fremtiden. Entreprise fortsetter å bygge sunn ordreserve, mens servicevirksomheten vinner viktige både private og offentlige service- og rammeavtaler med repeterende inntekter. Innenfor byggautomasjon ser vi en svært sterk utvikling, særlig som følge av økt etterspørsel etter smart og energieffektiv styring av bygg og byggporteføljer, sier Lisø.