GK deltar i samspillsfasen for Teknostallen i Trondheim, et fremtidsrettet kontorbygg fundamentert på en nesten 100 år gammel trikkestall.

GK skal på oppdrag fra NCC utvikle ventilasjonsløsningene til det nye bygget i Teknobyen rett sør for Trondheim sentrum. Bygget skal innlemme deler av den gamle trikkestallen fra 1923. GK ser fram til å utrede optimale ventilasjonstekniske løsninger for prosjektet.

- Vi er sikre på at GKs energieffektive konsepter for ventilasjon kan bidra til å skape et godt klimaavtrykk i bygget. Designarbeidet i den forbindelse er vi allerede i gang med, sier distriktssjef Torgeir Nilsen i GK i en pressemelding.

Prosjektet består av arealer innen kontor, næring, trening samt bil- og sykkelparkering, og skal tilfredsstille bærekraftmål innen BREEAM Excellent, og blir det første bygget i Trondheim som sertifiseres med Platinum-karakter i helse- og sikkerhetsstandarden Well.

Byggherre KLP har lagt stor vekt på å skape fleksibilitet for fremtidige leietakere, og bærekraftige løsninger vil være avgjørende for valg av materialer og byggemetoder.

- Vi er svært fornøyde med at vi nok en gang får bidra inn et bærekraftig og fremtidsrettet samspillsprosjekt som er helt i tråd med GKs ambisjoner, forteller Nilsen.

Kontrakten er en samspillskontrakt der GK skal utvikle konsepter for inneklima og ventilasjonsinstallasjoner. Gjennom samspillet skal målpris for gjennomføring optimaliseres for å skape et bærekraftig økonomisk utgangspunkt for byggherre KLP.

Planlagt byggestart er januar 2022. Det nye bygget blir 46.250 kvadratmeter stort.